TYÖELÄMÄ

Uratarina: ”Assistenttialan opiskelijat, uskokaa itseenne ja kykyihinne!”

Skillan jäsen, assistentti Foluso Ajetunmobi, 28, teki kansainvälisestä unelmastaan totta. Hän työskentelee suurlähettilään assistenttina Suomen pääkonsulaatissa New Yorkissa. New York ja assistentin työ ulkoministeriössä veivät Foluson sydämen jo vuonna 2019, kun hän suoritti työharjoittelunsa pääkonsulaatissa. Silloin Foluso päätti vielä joskus palaavansa Isoon Omenaan. Usko omiin kykyihin kantoi hedelmää, sillä kaksi vuotta myöhemmin hänet valittiin nykyiseen tehtäväänsä. Skilla pyysi Folusoa jakamaan uratarinansa ja vinkkinsä työelämään assistenttialan opiskelijoille.