Skillan jäsenten rooli ja merkitys nykypäivän työyhteisössä

Mitä Skillan jäsenille kuuluu? Julkaisemme keväällä teetetyn jäsentutkimuksen tulokset. Lisäksi seminaarissa pohditaan Skillan jäsenten roolia ja merkitystä nykypäivän työyhteisössä tutkimustulosten pohjalta.