Edunvalvonta

Edunvalvonta on yksi ammattiliiton perustehtävistä. Me teemme työtä hyvän työelämän puolesta!

Skillan edunvalvonnan tehtävänä on varmistaa jäsenten oikeudenmukainen kohtelu työelämässä sekä parantaa arjen ja työn tasapainoa. Parannamme myös esimerkiksi oikeudenmukaisia työehtoja ja  toimeentuloa sekä seuraamme lainsäädännön kehittymistä. Säännöllisesti toteutettavien jäsentutkimusten avulla tiedämme, mihin suuntaan edunvalvontaa tulee suunnata. Edunvalvontamme päätehtävänä on, että hallinnon ja toimistotyön asiatuntijat saavat ansaitsemansa arvostuksen työelämässä. Verkkolehti Skilla on tärkeä edunvalvontamme kanava.

Vaikutamme myös kattojärjestömme Akavan Erityisalojen kautta. Koska suurin osa jäsenistämme työskentelee yksityisellä sektorilla, olemme aktiivisesti mukana AE:n yksityissektorin neuvottelukunnassa. Tavoitteena on saada jäseniä kattavammin työehtosopimusten piiriin sekä edistää jäsententemme työmarkkina-asemaa osana akavalaista edunvalvontaa. Yksityissektorin neuvottelukunnan lisäksi Skillalla on edustus valtion neuvottelukunnassa. Lisäksi seuraamme kunnan neuvottelukunnan toimintaa.

Kiinnostuitko edunvalvonnasta? Tule mukaan edunvalvontaverkostoomme, jossa suunnittelemme edunvalvonnan painopisteitä. Voit myös tulla mukaan Verkkolehti Skillan toimituskuntaan. Lue lisää täältä ja tule mukaan!

Akavan Erityisalojen edunvalvonta

Akavan Erityisalat (AE) on vuonna 1972 perustettu 22 itsenäisen jäsenammattijärjestön muodostama akavalainen ammattiliitto. Liiton lähes 28 500 jäsentä, joukossaan 2000 Akavan Erityisaloihin kuuluvaa Skilla ry:n jäsentä, toimivat hallinnon, kulttuurin, hyvinvointipalveluiden ja liike-elämän erityisalueilla esimies- tai asiantuntijatehtävissä sekä toimihenkilöinä. Akavan Erityisalat on asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa asiantuntijapalveluita jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille. Liiton eri sopimusaloihin erikoistuneet lakimiehet antavat jäsenille yksilöllistä työsuhdeneuvontaa ja oikeusapua.

Akavan Erityisalat hoitaa Skillan jäsenten sopimus- ja neuvottelutoiminnan. Liitto vaikuttaa palkkaukseen, palvelussuhteen ehtoihin ja työelämän pelisääntöihin liittyviin sopimuksiin.

Akavan Erityisalat ajaa jäsentensä etuja työmarkkina- ja yhteiskuntapoliittisissa kysymyksissä. Akavan Erityisalat pyrkii vaikuttamaan liiton alaisten ammattiryhmien arvostukseen ja kehittämiseen sekä työelämän säännöksiin ja hyvinvointiin.

Akavan Erityisalat kuuluu keskusjärjestö Akavaan ja on edustettuna kaikissa keskusjärjestön ja sen neuvottelujärjestöjen toimielimissä.

Miten me voisimme tehdä työelämästäsi parempaa? Entä miten esimerkiksi arjen ja työelämän yhteensovittaminen toimisi paremmin? Laita meille viestiä osoitteeseen toimisto@skillary.fi! Otamme mielellämme jäsenistön ideoita ja ajatuksia vastaan.