LTA – Liiketalouden osaajien liitto

Liiketalouden Liitto LTA ry on liiketalouden osaajien oma yhteisö ja edunvalvontajärjestö, joka on perustettu jo vuonna 1949 Merkonomiliiton nimellä. Vuonna 1996 liitto vaihtoi nimekseen Liiketalouden Liitto LTA ry. Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö liitto on ollut vuodesta 2021 saakka. Liiton toiminta päättyy vuoden 2023 lopussa, kun LTA yhdistyy toisen AE:n jäsenjärjestö Skillan kanssa.  

Liiketalouden Liitto LTA ry:n jäsenistön muodostavat liiketalouden osaajat ja he edustavat laaja-alaisesti koko liiketalouden alaa ja sen eri työtehtäviä. Liiketalouden Liitto LTA on tarjonnut yksilöllisesti ja luotettavasti työkaluja, apua ja rakennuspalikoita parempaan työelämään. Liiton toiminnan tavoitteena on ollut liiton henkilöjäsenten ammattitaidon, arvostuksen ja aseman parantaminen sekä tarjota heille mahdollisuuksia itsensä ja osaamisensa kehittämiseen.

Liitto on kautta historiansa ollut henkilöjäsenten ja jäsenyhdistysten vaikutuskanava yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Lisäksi se on antanut tarvittaessa kannanottoja liiketalouden alaan liittyviin, tärkeisiin yhteiskunnallisiin ja edunvalvontaan liittyviin kysymyksiin. Liitto on antanut henkilöjäsenilleen mahdollisuuksia vahvan ammatti-identiteetin muodostamiseen. LTA on edistänyt ja valvonut henkilöjäsentensä etuja sekä työskentelee henkilöjäsentensä keskinäisen vastuuntunnon ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. 

LTA:n toiminta päättyy marraskuun 2023 liittokokoukseen, kun kokous valitsee selvitysmiehen hoitamaan toiminnan lopettamiseen liittyvät selvitystoimet. Yhdistys purkautuu alkuvuodesta 2024, kun kyseiset selvitystoimenpiteet on saatettu loppuun.

Uusi, yhteinen Skilla tulee jatkossa kantamaan sekä kunnioittamaan omien juuriensa lisäksi myös liiketalousalan ja LTA:n perintöä ja historiaa – matka jatkuu vahvana yhdessä!