Yhdistymisen UKK

Olemme koonneet alle kysymyksiä ja vastauksia yhdistymiseen liittyen.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Voit lähettää meille sähköpostia (toimisto@skillary.fi) tai soittaa (p. 040 571 1038, ma-to 10-14). Huomioithan, että toimistomme on joululomalla 22.12.2023-7.1.2024 välisen ajan.

 • Miksi Skilla ja LTA yhdistyvät?

  Olemme Skillassa ja LTA:ssa yhdessä todenneet, että on tärkeää tiedostaa tosiasiat. Aloite yhdistymiseen tuli LTA:lta ja sen taustalla on useita eri syitä. Järjestäytymisasteen vähentyessä pienehköjen ammattiliittojen toimintaympäristö on kaventunut. Samalla LTA:n jäsenistö on vanhentunut ja uusien jäsenten liittyminen on ollut vähäistä. Taustalla painavat siten myös talousasiat, sillä jäsenmaksutulot mahdollistavat yhdistyksen talouden vakauden. Lisäksi LTA:n toimiston ylläpito ei enää toiminnanjohtajan eläköidyttyä ollut realistista, joten LTA:n jäseniltä on puuttunut juuri heille räätälöidyt jäsenpalvelut ja -tapahtumat. Skilla ja LTA jakavat samanlaista jäsenpohjaa, toimintakulttuuria sekä arvoja, joten LTA:n yhdistyminen Skillaan, kulttuuriltaan samankaltaiseen yhdistykseen, on nähty välttämättömäksi. Yhdessä toimimalla saamme ääntämme paremmin kuuluviin ja olemme vahvempia.

  Voit lukea lisää LTA:n puheenjohtaja Ritva Kyynäräisen että Skillan puheenjohtaja Virpi Rouhiaisen puheenvuoroista.

 • Säilyykö LTA:n perintö yhdistymisen jälkeen?

  Skilla on juuri oikea taho jatkamaan LTA:n pitkää historiaa tässä päivässä ja tulevaisuudessa. Uusi, yhteinen Skilla tulee jatkossa kantamaan sekä kunnioittamaan omien juuriensa lisäksi myös liiketalousalan ja LTA:n perintöä ja historiaa – matka jatkuu vahvana yhdessä!

 • Milloin ja miten asiasta päätettiin?

  Näin isoissa kysymyksissä valta on aina yhdistyksen jäsenistöllä, joten päätös yhdistymisestä on tehty huhtikuussa sekä LTA:n ylimääräisessä kokouksessa, että Skillan sääntömääräisessä kevätkokouksessa. Nämä kokoukset ovat aina avoimia kaikille yhdistysten jäsenille. Molempien yhdistysten jäsenet hyväksyivät tuolloin yhdistymisen eli asiasta tehdyn aiesopimuksen, jonka sisällön mukaisesti yhdistyminen tullaan toteuttamaan.

 • Milloin Skilla ja LTA yhdistyvät?

  Yhdistyminen tapahtuu 1.1.2024. LTA fuusioituu teknisesti Skillaan fuusioituneen yhdistyksen nimen säilyessä Skilla ry:nä. LTA:n jäsenenä tulet saamaan tammikuun 2024 jäsenlaskun Akavan Erityisaloilta niin, että yhdistyksesi on LTA:n sijasta Skilla ry. Maksettuasi jäsenmaksun jatkat Skillan jäsenenä.

 • Milloin LTA:n toiminta lakkaa?

  LTA:n toiminta päättyy marraskuun liittokokoukseen, kun kokous päättää yhdistyksen purkamisesta ja valitsee selvitysmiehen hoitamaan toiminnan lopettamiseen liittyvät selvitystoimet. Yhdistys purkautuu alkuvuodesta 2024, kun kyseiset selvitystoimenpiteet on saatettu loppuun.

 • Mikä Skilla ry on?

  Skilla ry yhdistää hallinnon ja toimistotyön korkeasti koulutetut asiantuntijat yli ammatti- ja toimialarajojen. Jäsenemme toimivat vankkaa asiantuntemusta vaativissa organisaatioiden tukipalveluiden asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. Skilla on samat arvot LTA.n kanssa jakava yhteisö, jonka kulttuuri ja toimintatapa sekä jäsenten koulutustausta sopivat hyvin LTA:n jäsenistön kanssa.

  Voit lukea lisää Skillasta täältä. Huomioithan, että tulemme päivittämään Skillan kuvausta 1.1.2024, kun jatkamme toimintaa yhdessä. Tällöin liiketalousosaaminen tulee näkymään vahvemmin kuvauksessamme ja sana toimistotyö jäänee pois. Näitä viestinnän muotoja pohditaan yhteisesti tulevan syksyn aikana.

 • Miten liityn Skillan jäseneksi?

  Voit liittyä jäseneksi helposti tämän lomakkeen kautta. Olet näin ollen loppuvuoden ajan maksutta Skillan ei-järjestäytynyt jäsen. 1.1.2024 jäsenyytesi siirtyy automaattisesti Akavan Erityisalojen kautta Skillan järjestäytyneeksi jäseneksi. Sinun ei siis tarvitse tehdä mitään, vaan saat edelleen ammattiliiton turvan ja palvelut työurasi tueksi! Voit lukea täältä, mitä ei-järjestäytynyt ja järjestäytynyt jäsenyys tarkoittavat. Löydät saman linkin takaa lisätietoja Skillan jäsenyydestä.

 • Mitä kaksoisjäsenyys tarkoittaa?

  Loppuvuoden 2023 olet sekä Liiketalouden Liiton että Skillan jäsen kaikkine etuineen Liiketalouden Liiton jäsenmaksulla.

 • Mitä ei-järjestäytynyt jäsenyys tarkoittaa?

  Käyttämämme kieli saattaa kuulostaa monimutkaiselta ja vaatia totuttelua! Sanamuodot tulevat kuitenkin suoraan säännöistämme. Järjestäytymisellä tarkoitetaan yleisesti ammattiliittoon kuulumista. Skillan jäsenenä voit joko kuulua tai olla kuulumatta ammattiliittoon. Olemme ammattiliiton ohella kollega- ja alumniyhdistys, joten olemme halunneet taata jäsenyyden myös heille, jotka saavat ammattiliiton turvan jo muualta, mutta haluavat myös kuulua omaan kollega- ja alumniverkostoonsa. Meillä on siten ammattiliittoon (Akavan Erityisalat) järjestäytyneitä ja ei-järjestäytyneitä jäseniä.

  Ylläpidämme itse ei-järjestäytyneiden jäsenten rekisteriä, kun taas järjestäytyneiden rekisteriä ylläpitää puolestamme Akavan Erityisalat. Heidän kauttaan vastaava kaksoisjäsenyys ei olisi tietoteknisistä syistä onnistunut, joten helpoin ratkaisu oli ottaa sinut, LTA:n jäsen, loppuvuoden ajaksi maksutta Skillan ei-järjestäytyneeksi jäseneksi.

  Mikäli liityt Skillan ei-järjestäytyneeksi jäseneksi ajanjaksolla 1.6.2023–31.12.2023, olet Skillan ja LTA:n kaksoisjäsen. Olet vuoden loppuun saakka järjestäytynyt LTA:n kautta ammattiliittoon eli Akavan Erityisaloihin, joten kaksi jäsenyyttä samassa ammattiliitossa olisi käynyt turhaan kukkaro päälle! Näin toimimalla takaamme, että pääset tutustumaan syksyn aikana kaikkiin Skillan tarjoamiin palveluihin. Akavan Erityisalat siirtää sinut vuoden alussa LTA:n rekisteristä Skillan alle, jolloin jäsenyytesi Skillassa jatkuu katkeamatta. Tämä tarkoittaa sitä, että kuulut ammattiliitto Akavan Erityisaloihin Skillan kautta samalla tavoin kuin tällä hetkellä LTA:n kautta.

  Monimutkaista, tiedämme sen! Me työntekijät olemme kuitenkin täällä toimistolla sinua varten. Jäsenyyttä koskevissa mahdollisissa kysymyksissä voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä Skillan toimistoon (toimisto@skillary.fi).

 • Mihin asti maksan LTA:n jäsenmaksua?

  LTA:n jäsenmaksua maksetaan vuoden 2023 loppuun saakka. Tammikuusta 2024 alkaen siirryt maksamaan Skillan jäsenmaksua. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, sillä muutos tapahtuu automaattisesti: 1.1.2024 lähtien saat laskun Akavan Erityisaloilta Skillan nimissä.

 • Pitääkö minun maksaa LTA:n jäsenmaksua, vaikka liityn vuoden 2023 aikana Skillan jäseneksi?

  Kyllä.

  Et kuitenkaan maksa kahden ammattiliiton maksua, vaan saat LTA:n jäsenyyden ja Akavan Erityisalojen ja työttömyyskassa Erkon palveluiden lisäksi Skillan palvelut LTA:n jäsenyytesi hinnalla vuoden 2023 loppuun saakka.

 • Mitä hyödyn liittymisestä jo nyt 2023?

  Skillan jäsenyyden myötä saat kaikki Skillan edut ja palvelut sekä kahden työntekijän työpanoksen käyttöösi, ja pääset tutustumaan veloituksetta Skillan toimintaan.

 • Miksi jatkaisin Skillan jäsenenä yhdistymisen jälkeen?

  Skillan jäsenenä jatkaminen on suositeltavaa, jotta nykyiset jäsenetusi ja ammattiliiton tarjoama turva säilyvät vuonna 2024. Lisäksi saat laajemman ammattiverkoston tueksesi ja AE:n palveluiden lisäksi Skillan omat edut ja palvelut sekä kahden oman työntekijän työpanoksen.

 • Tuleeko minun erota LTA:n jäsenyydestä tai lakkaako LTA:n jäsenyyteni, mikäli liityn Skillan ei-järjestäytyneeksi jäseneksi?

  Ei tule erota, eikä jäsenyys lakkaa.

  Voit huoletta liittyä Skillan ei-järjestäytyneeksi jäseneksi, sillä tällöin olet vuoden 2023 loppuun saakka sekä Skillan että LTA:n kaksoisjäsen. Saat sekä Skillan että LTA:n jäsenedut LTA:n jäsenmaksulla!

  Maksat LTA:n jäsenmaksua vuoden 2023 loppuun saakka. Tammikuusta 2024 alkaen siirryt maksamaan Skillan jäsenmaksua. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, sillä muutos tapahtuu automaattisesti: jatkossa saat laskun Akavan Erityisaloilta Skillan nimissä. Näin toimimalla ammattiliiton ja Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäsenyytesi ei katkea.

   

 • Säilyykö Erkon jäsenyyteni katkeamatta? Eli saanko ansiosidonnaista päivärahaa, jos jään työttömäksi?

  Kyllä, jäsenyytesi Erkossa säilyy muutoksesta huolimatta katkeamatta. Jäsenjärjestösi vain vaihtuu, ja jäsenyytesi Akavan Erityisaloissa ja näin ollen myös Erkossa jatkuu katkeamatta. Saat ansiosidonnaista päivärahaa, mikäli työssäoloehtosi on täyttynyt ja jäät työttömäksi.

 • En ole varma siitä, mihin työttömyyskassaan kuulun. Miten saan sen selville?

  LTA:lla on kaksi varsinaisen jäsenen jäsenmaksuluokkaa, joista toinen sisältää työttömyyskassa Erkon jäsenyyden, kun taas toinen ei. LTA:n jäsenmaksuluokat löydät täältä. Mikäli olet maksanut varsinaisen jäsenen jäsenmaksua (351 €/v), Erko-kassan jäsenyys sisältyy jäsenmaksuun.

  Jos olet epävarma asiasta, voit varmistaa asian Akavan Erityisalojen jäsenpalvelusta.

  Mikäli olet maksanut pienempää varsinaisen jäsenen jäsenmaksua (268 €/v), Erko-kassan jäsenyys ei sisälly hintaan. Saatat tällöin kuulua esim. työttömyyskassa Aariaan tai A-kassaan (ent. Finka). Mikäli olet jäsenyydestäsi epävarma, suosittelemme ottamaan yhteyttä suoraan kyseisten kassojen asiakaspalveluun.

  Toisin kuin LTA:lla, Skillalla jäsenyys on saman hintainen, kuuluit sitten AE:n kautta Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon tai et. Suosittelemme siten lämpimästi, että vaihdat Skillan jäsenyytesi vuoden 2024 alusta alkaen työttömyyskassan sisältävään jäsenyyteen, mikäli LTA:n jäsenyytesi ei tällä hetkellä sisällä työttömyyskassa Erkon jäsenyyttä. Akavan Erityisalojen jäsenpalvelu neuvoo sinua tässä asiassa mielellään! Mikäli kuulut tällä hetkellä johonkin muuhun työttömyyskassaan, et näin ollen maksa turhaan kahden työttömyyskassan jäsenyydestä.

  Lähetämme loka-marraskuun vaihteessa ohjeet Erko-kassaan kuulumattomille jäsenille siitä, miten voit helposti siirtää jäsenyytesi toisesta kassasta Erkoon.

  Huomioithan, että työttömyyskassaan liittyessäsi tai kassaa vaihtaessasi sinun pitää olla työssä (työ- tai virkasuhteessa).

 • Miksi minun pitäisi liittyä jo nyt?

  Tule ihmeessä testaamaan Skillan palveluita! Pääset jäsenenä hyötymään jo nyt kaikista Skillan tarjoamista tapahtumista ja palveluista sekä tutustumaan yhdistyksen toimintaan ja liittymään meihin skillalaisiin, omaan kollegaverkostoosi. Skillan jäsenyyden ansiosta pääset osallistumaan esimerkiksi Skillan vuoden 2023 syyskokoukseen sekä eri verkostoihin ja aktiivitoimintaan, asettautumaan ehdolle uuden yhdistyksen vuoden 2024 hallitukseen ja käymään jäsentapahtumissa ja -koulutuksissa.

 • Mikä yhdistymisessä säilyy?

  Akavan Erityisalojen tarjoamat palvelut sekä liiketalousalan asiantuntijoille ja ammattilaisille tärkeä edunvalvonta.

  Olethan muistanut hyödyntää kaikki Akavan Erityisalojen tarjoamat jäsenetusi?

 • Mikä yhdistymisen myötä muuttuu?

  LTA ja Skilla yhdistyvät ja LTA lakkaa olemasta. jäsenyytesi varmistamiseksi LTA suosittelee liittymistäsi Skillaan jo vuoden 2023 aikana. Yhdistymisen myötä saat jäsenmaksullesi lisää vastinetta!

 • Säilytätkö LTA:n jäsenedut myös yhdistymisen jälkeen?

  LTA:lla on useita jäsenetuja, joista osa on LTA:n omia etuja ja osa puolestaan tulee Akavan Erityisalojen kautta. AE:n jäsenedut säilyvät muutoksen jälkeen entisellään. Skilla ja LTA ovat sopineet, että Skilla neuvottelee LTA:lle jäsenetuja tarjonneiden yhteistyökumppaneiden kanssa sopimusten mahdollisesta siirtymisestä uuden, yhteisen Skillan alle. Tiedotamme näistä syksyn aikana, joten tarkkailethan tiedostustamme!

 • Muuttuuko maksamani jäsenmaksu vuonna 2024?

  Skillan jäsenmaksu on tällä hetkellä 34 euroa kuukaudessa, mutta yhteisenä tahtotilana on laskea summaa 1–2 eurolla, jotta LTA:n jäsenten jäsenmaksun nousu pysyisi maltillisena. Skillan jäsenmaksu on LTA:n nykyistä jäsenmaksua korkeampi, sillä siten pystytään varmistamaan Skillan palvelutason pysyvyys ja laatu sekä henkilöstön tarjoamat palvelut. Skillan sääntömääräinen syyskokous päättää vuoden 2024 jäsenmaksujen määrästä. Olet lämpimästi tervetullut kokoukseen mukaan päättämään näistä maksuista!

  Toisin kuin LTA:lla, Skillalla jäsenyys on saman hintainen, kuuluit sitten Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon tai et. Suosittelemme siten lämpimästi, että vaihdat Skillan jäsenyytesi vuoden 2024 alusta alkaen työttömyyskassan sisältävään jäsenyyteen, mikäli LTA:n jäsenyytesi ei tällä hetkellä sisällä työttömyyskassa Erkon jäsenyyttä. Akavan Erityisalojen jäsenpalvelu neuvoo sinua tässä asiassa mielellään! Mikäli kuulut tällä hetkellä johonkin muuhun työttömyyskassaan, et näin ollen maksa turhaan kahden työttömyyskassan jäsenyydestä.

  Mikäli taas et tällä hetkellä kuulu mihinkään työttömyyskassaan, suosittelemme samoin liittymistä kassan jäseneksi. Tällöin työttömyysturvasi on jatkossa hoidettu Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon kautta. Voit tällöin saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja vuorottelukorvausta.

 • Ilmestyykö Liiketalous -lehti edelleen?

  Liiketalous -lehti lakkautetaan yhdistymisen yhteydessä. Sen sijaan saat jatkossa Verkkolehti Skillan palvelut! Skillan lehti ilmestyy vain verkkoversiona ja sen sisältö päivittyy säännöllisesti. Näin ollen saat jatkossa luettavaa useammin. Pystymme yhdistymisen jälkeen panostamaan verkkolehteen enemmän, joten mukavaa luettavaa on tiedossa! Kysymme elokuun palvelukyselyssä, mistä aiheista haluaisit lehdestämme lukea.

  Voit tutustua Verkkolehti Skillaan tämän linkin kautta.

 • Voinko kuulua Skillan kautta työttömyyskassan jäseneksi?

  Kyllä. Skillan tarjoaa Akavan Erityisalojen kautta Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäsenyyden.

  Toisin kuin LTA:lla, Skillalla jäsenyys on saman hintainen, kuuluit sitten AE:n kautta Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon tai et. Suosittelemme siten lämpimästi, että vaihdat Skillan jäsenyytesi vuoden 2024 alusta alkaen työttömyyskassan sisältävään jäsenyyteen, mikäli LTA:n jäsenyytesi ei tällä hetkellä sisällä työttömyyskassa Erkon jäsenyyttä. Akavan Erityisalojen jäsenpalvelu neuvoo sinua tässä asiassa mielellään! Mikäli kuulut tällä hetkellä johonkin muuhun työttömyyskassaan, et näin ollen maksa turhaan kahden työttömyyskassan jäsenyydestä.

  Mikäli taas et tällä hetkellä kuulu mihinkään työttömyyskassaan, suosittelemme samoin liittymistä kassan jäseneksi. Tällöin työttömyysturvasi on jatkossa hoidettu Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon kautta. Voit tällöin saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja vuorottelukorvausta.

  Lähetämme loka-marraskuun vaihteessa ohjeet Erko-kassaan kuulumattomille jäsenille siitä, miten voit helposti siirtää jäsenyytesi toisesta kassasta Erkoon.

  Huomioithan, että työttömyyskassaan liittyessäsi tai kassaa vaihtaessasi sinun pitää olla työssä (työ- tai virkasuhteessa).

 • Mitä jos en vuoden 2023 aikana liity Skillan jäseneksi?

  Voit tehdä Skillan jäseneksi liittymispäätöksen vuoden 2024 jäsenmaksua maksaessasi. Tuolloin laskuttaja on edelleen Akavan Erityisalat, mutta oma jäsenyhdistyksesi on LTA:n sijaan Skilla ry.

  Mikäli kuitenkaan et halua liittyä Skillan jäseneksi, sinun on ilmoitettava kirjallisesti 31.12.2023 mennessä tästä Akavan Erityisaloille. Jäsenyytesi LTA:ssa päättyy tällöin yhdistyksen purkautumiseen alkuvuodesta 2024. Näin ollen jäät silloin myös ilman ammattiliiton ja työttömyyskassan tukea ja palveluita.

  Huomioithan, että jäsenyys tulee aina päättää kirjallisesti. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole irtisanomisilmoitus eikä se päätä jäsenyyttäsi.