Erica Ollikainen
TYÖELÄMÄ

Miten rakentaa hyvä CV? Nappaa rekrytoijan vinkit kilpailukykyisen CV:n rakentamiseen!

Hyvään CV:seen ei ole olemassa vain yhtä ainoaa oikeaa mallia, vaan voit päästää menestyksekkääseen lopputulokseen todella monella erilaisella tavalla. Tässä artikkelissa saat kuitenkin hyviä vinkkejä, joiden pohjalta voit rakentaa juuri Sinun näköisesi ja työnantajaa vakuuttavan CV:n.

1. Kerro mieluummin enemmän kuin vähemmän.

Rekrytoija ei ole ajatusten lukija eikä siis voi tietää, mitä olet nykyisessä työtehtävässäsi tehnyt tai mitä opintosi ovat pitäneet sisällään. Mietitään
vaikka assistenttia kahdessa eri yrityksessä. Toisen vastuulla on johdon kalenterivaraukset ja toimiston yleisestä viihtyvyydestä huolehtiminen, kun taas toinen hoitaa samalla laskutusta, tapahtumien järjestämistä sekä matkavarauksia. Pelkän tittelin perusteella ei siis mitenkään saisi selville sitä eroa, mikä näiden kahden osaamisessa voi olla.

2. Räätälöi CV:si aina haettuun tehtävään.

On hyvä miettiä omaa osaamistaan aina siitä näkökulmasta, mitä kussakin tehtävässä arvostetaan. Jos haen vaikkapa tiiminvetäjäksi, tulisi CV:ssäni korostaa sellaista aiempaa osaamistani, mistä voisi olla hyötyä esihenkilötehtävissä. Toisaalta taas esimerkiksi myyntiassistentin tehtävässä hallinnollisen osaamisen lisäksi korostuu asiakaspalvelu. Voit siis hyvin valikoida, mitä kerrot ja mitä jätät pois aina tehtäväkohtaisesti.

3. Persoona peliin.

Uskalla heittäytyä CV:n teossa äläkä jää liikaa miettimään yksityiskohtia, kuten CV:n oikeaa pituutta, visuaalista ilmettä tai asettelua. Toki nämäkin ovat tärkeitä, mutta työnhausta tulee aina mukavampaa, kun teet sen omalla tyylilläsi. Ja lisäksi voit erottautua muista omana itsenäsi, kun teet persoonallisen CV:n. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi visuaalisen ilmeen muuttamista, eri formaatin käyttämistä (PowerPoint-esitys, video jne.) tai ihan kieltä ja kirjoitustapaa, mitä käytät CV:ssä.

CV:n rakenne

Hyvässä CV:ssä sisältö on aina se ykkönen, mutta rakenteen avulla voit tuoda osaamistasi tehokkaasti ja selkeästi esille. Rekrytoija käyttää yhden CV:n lukemiseen aikaa keskimäärin noin kymmenen sekuntia, mikä tarkoittaa sitä, että sinunkin pitää pystyä tuomaan kaikista olennaisin esille nopeasti.

Tähän pystyt vaikuttamaan, kun mietit esimerkiksi CV:n pituutta, asettelua sekä missä järjestyksessä kerrot asiat. Yleensä CV:n ideaalipituutena käytetään 1-2 sivun pituutta ja tähän kannattaa pyrkiä, mikäli työkokemuksesi sen sallii. Jos taas olet jo urallasi pidemmällä, voi olla vaikeaa saada kaikkea mahtumaan tähän tilaan ja siksi voit tehdä myös pidemmän version. Huomioithan kuitenkin, että kaikista tärkein
osaaminen löytyy pidemmässä mallissa ihan sieltä CV:n alkupuolelta.

CV:ssä kannattaa hyödyntää myös otsikointia erityisesti, mikäli CV:si on pidempi.

Boldaa tehtävänimikkeet, tutkinnot ja muut ydinosaamisesi kannalta olennaiset termit, jolloin yhdellä vilkaisulla saa käsityksen sinun osaamisestasi. Kun olet näin onnistunut herättämään kiinnostuksen, katsoo rekrytoija todennäköisemmin tarkemmalla silmällä myös muun osuuden CV:stäsi.

Missä järjestyksessä asiat kannattaa sitten laittaa CV:seen? Heti alusta tulisi aina löytyä sinun yhteystietosi, jotta sinuun on helppo olla yhteydessä missä tahansa vaiheessa prosessia. Tähän riittää puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Alusta olisi hyvä löytyä myös lyhyt esittelyteksti, joka tarjoaa tiivistelmän sinusta. Sen jälkeen voit valikoida, miten haluat tietoja laittaa eli nimenomaan sen perusteella, mitä koet tärkeänä oman osaamisesi ja haetun tehtävän kannalta.

Yleisesti ottaen tärkeintä tietoa on joko työkokemus tai koulutus. Mikäli sinulla on jo haettuun tehtävään relevanttia kokemusta, laittaisin kokemuksen ensimmäiseksi. Mikäli taas olet esimerkiksi hakemassa ensimmäiseen oman alan työpaikkaan, voi koulutus nousta tärkeämmäksi tiedoksi. Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan sinä osaat varmasti arvioida, missä olet vahvimmillasi.

Muu osaaminen, mahdollinen vapaaehtoistyö ja kaikki muu tieto, minkä haluat itsestäsi kertoa, voidaan sijoittaa vapaavalintaiseen järjestykseen loppuosaan CV:tä. Myös tässä voi käyttää arviointikriteerinä tärkeyttä. Olenko menossa esimerkiksi suurlähetystöön assistentiksi, jolloin laajasta kielitaidosta voisi olla hyötyä? Vai toisaalta kuuluuko työhön paljon erilaisten järjestelmien, kuten asiakastietojärjestelmien tai uutiskirjetyökalujen käyttöä?

CV:n visuaalisuus

CV:n visuaalisuus voi olla keino erottautua muista hakijoista erityisesti tehtävissä, joihin tulee paljon hakemuksia. Visuaalisuuteen ei kuitenkaan kannata panostaa ennen kuin sisältö on parhaalla mahdollisella tasolla. Maailman kauneinkaan CV ei takaa sinulle työpaikkaa, jos sinun osaamistasi ei saa selville. Kuitenkin jos olet hakemassa tehtäviin, joissa vaaditaan vaikkapa graafisen suunnittelun osaamista tai tehtävä sisältää markkinoinnin elementtejä, voi visuaalinen CV toimia sinulle tärkeänä käyntikorttina. Visuaalisuuden avulla voit tuoda myös omaa persoonaasi esille valitsemalla esimerkiksi sinulle mielekkäitä värejä tai kuvia CV:seen. Yksinkertaisimmalla tasollaan visuaalisuus tarkoittaa vain asetteluun puuttumista esimerkiksi siinä, käytetäänkö yhtä vai kahta kolumnia. Laajimmillaan visuaalisessa CV:ssä on käytetty värejä, kuvia tai kaavioita tuomaan vaihtelua.

Mikäli et ole tietoteknisesti lahjakas tai visuaalinen silmäsi ei riitä tällaisen visuaalisemman CV:n tekemiseen, ei hätä ole tämän näköinen. Internet on pullollaan erilaisia valmiita CV-pohjia, joita kannattaa hyödyntää. Esimerkiksi Canvan CV-pohjat ovat hyvin suosittuja ja sisältävät sekä ilmaisia pohjia että mahdollisuuden parantaa CV:tä maksullisellakin pohjalla. Myös ihan Wordin omissa malleissa on pohjia, joita voi tässä hyödyntää. On myös hyvä muistaa, että jos visuaalisuus ei tunnu omalle jutulle, sekin on ihan ok.

Esittelyteksti

Esittelyteksti – mikä hieno mahdollisuus tiivistää oma osaamisesi ja kertoa itsestäsi lisää myös henkilönä. Se tarjoaa hyvän mahdollisuuden avata lyhyesti, mitä CV:ssä tulee tapahtumaan eli herättää kiinnostus jo ensi metreiltä. Hyvässä esittelytekstissä kerrotaan, kuka sinä olet, mikä on ydinosaamistasi ja mitä haluaisit seuraavaksi tehdä. Alla muutamia esimerkkejä, mitkä voivat ehkä konkreettisemmalla tasolla oivalluttaa sinua.

”Kokenut johdon assistentti, jonka ydinosaaminen koostuu erinomaisista organisointitaidoista sekä kyvystä mahdollistaa muiden menestys ennakoimalla se kaikki, missä voin heitä auttaa. Nyt haluan siirtyä ylimmän johdon assistentiksi ja kehittyä entistä strategisemmaksi tueksi työnantajalleni.”

 

”Hallinnon moniosaaja ja ihmisläheinen tiimipelaaja, joka nauttii nopeasta työkentästä ja muiden auttamisesta. Vahvimmillani olen tilanteissa, joissa pääsen olemaan linkkinä eri organisaation osien välillä eli esimerkiksi tukemalla johtoa päivittäisissä juoksevissa asioissa, edistämällä myyntiä korkealaatuisen asiakaspalvelun kautta sekä valmentamalla tiimiä olemaan entistä parempi. Seuraavaksi haluaisin kasvaa tiiminvetäjänä ja ottaa vastuulleni isompia yksiköitä.”

Koulutus ja (työ)kokemus

Koulutuksen osalta työnantajat haluavat kuulla erityisesti suorittamasi tutkinnot sekä mahdolliset täydennyskoulutukset ja kurssit, joita olet myöhemmin suorittanut. Erityisesti alkuvaiheessa uraa tai alanvaihdon yhteydessä työnantajia kiinnostaa enemmän myös se, mihin olet opinnoissasi erikoistunut, mistä olet tehnyt mahdollisen opinnäytetyön sekä millaisia kursseja tai projekteja mukaan on mahtunut. Opintojen osalta on siis mahdollista näyttää, millaista tiedollista osaamista olet hankkinut vaikkapa viestinnästä, markkinoinnista tai eri kielistä. Toisaalta ne tarjoavat mahdollisuuden käytännön taitojen harjoitteluun esimerkiksi projektinhallinnasta. Lisäksi olet päässyt tekemään yhteistyötä yritysten ja
työnantajien kanssa heidän aitojen työelämäprojektien muodossa. Mitä valmiuksia sinulla on opintojen pohjalta toimia hakemassasi työssä?

Työkokemuksen osalta olennaista on kertoa, mitä kaikkea olet aiemmissa työtehtävissä päässyt tekemään. Toisaalta työnantajia kiinnostaa usein myös saavutuksesi eli mitä sait aikaan tehtävissäsi. Tämän ei tarvitse olla sitä, että sinut valittiin vuoden myyjäksi, vaan se voi olla, että olet kehittänyt omaa työtäsi tehokkaammaksi tai olet saanut kollegoilta hyvää palautetta vaikkapa yhteistyötaidoistasi. Mikäli sinulla on vasta melko vähän aiempaa kokemusta, kirjaa mukaan lyhyemmätkin kokemukset sekä kesätyöt ja muu ei välttämättä suoraan haetun tehtävän kannalta relevantti kokemus. Mikäli taas olet jo konkari työurallasi, voit listata osan tehtävistäsi vain ns. otsikkotasolla eli kertoa työnantajan ja tehtävänimikkeen, mutta jättää työtehtävien ja saavutusten kuvaamisen pois. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi vanhempi työkokemus tai tehtävän kannalta ei niin relevantti kokemus. Kokemusta voi kertyä myös muualta kuin virallisesta työstä. Harjoittelupaikat lasketaan aina osaksi työkokemusta, sillä ne ovat erinomainen mahdollisuus oppia. Listaa ne siis aina muun työkokemuksen joukkoon. Tärkeää kokemusta on voinut hankkia myös vapaaehtoistyön sekä erilaisten luottamustoimien kautta. Mikä olisikaan parempi tapa hankkia hallinnolliseen työhön vaadittavaa kokemusta kuin olla vaikkapa ainejärjestön tai oppilaskunnan hallituksessa. Ja toisaalta esimerkiksi vapaaehtoistyö vanhusten
parissa tarjoaa arvokasta osaamista ihmisten kanssa toimimiseen.

Kirjaa työkokemus aina kuukausitasolla, jotta voidaan jollain tasolla arvioida kokemuksesi ja osaamisesi määrää. Vuodet ja kuukaudet eivät toki aina kerroa kaikkea, mutta on eri asia hakea rooliin pitkään marinoitunutta osaajaa kuin henkilöä, joka aloittelee uraansa. Avaa myös mahdolliset aukot työkokemustesi ja opintojesi välissä. Kirjaa ikään kuin työtehtävänä esimerkiksi vanhempainvapaat tai reppureissaaminen Aasiassa. Itselle liian henkilökohtaisia asioita ei kuitenkaan tarvitse kertoa.

Muu osaaminen

Muuhun osaamiseen mahdollisia osa-alueita ovat ehdottomasti kielitaito, tietotekninen osaaminen sekä mahdollinen erityisosaaminen haetun tehtävän kannalta. Harvassa työpaikassa pärjää enää ilman englantia ja toisaalta esimerkiksi valtion tehtäviä hakiessa ruotsin kieli on usein ihan vaatimuksena. CV:seen kannattaa kirjata kielitaito rehellisesti ja sillä tasolla, pystyykö niillä työskentelemään vai ei. Tietotekninen osaaminen korostuu nykypäivänä entisestään ja erityisesti hallinnollisessa työssä vaaditaan usein erilaisten ohjelmien ja työkalujen hyödyntämistä. Monesti rekrytoivat tahot ajattelevat, että Microsoft Officen (tai Googlen, Macin vastaavat) ohjelmien hallitseminen on itsestäänselvyys eikä niitä tarvitse erikseen avata ellet sitten ole Excel-velho tai osaa tehdä viiden tähden esitelmiä power pointilla. Listaa ylös osaamisesi myös tehtävän kannalta relevanteissa työkaluissa joita voivat olla esimerkiksi asiakastietojärjestelmät, uutiskirjetyökalut, SharePoint- ja nettisivutyökalut, kuvankäsittely tai vaikkapa laskutus- ja kirjanpitojärjestelmät.

Erityisosaamiseen lasken tässä yhteydessä esimerkiksi erilaiset sertifikaatit sekä ns. kovan osaamiseen, jota työ vaatii. Kova osaaminen voisi olla vaikkapa työlainsäädännön tuntemus tai SEO-optimoidun sisällön tuottaminen verkkosivuille. Lisäksi voit listata myös ns. pehmeämpää osaamista, mikäli se ei muualta CV:stä välity. Riskinä on kuitenkin, että esimerkiksi taidot kuten vuorovaikutustaidot tai asiakaspalvelu eivät juuri sinua erota muista saman alan osaajista. Kannattaa siis miettiä pehmeitä taitoja nimenomaan siitä kulmasta, mikä sinusta tekee uniikin.

Hyvä CV toimii käyntikorttina ja herättää rekrytoijan kiinnostuksen tutustua sinuun tarkemmin. Siksi CV:n tekemiseen kannattaa panostaa ja erityisesti miettiä, tuleeko kaikki olennainen minun osaamisestani esille. Siksi suosittelen aina luetuttamaan hakudokumentit esimerkiksi kaverilla, kollegalla tai perheenjäsenellä. Näin voit välttää mahdolliset kirjoitusvirheet ja toisaalta he voivat osata nostaa esille asioita, joita sinä et ole tullut edes ajatelleeksi oman osaamisesi kannalta. Ole myös itsellesi armollinen – hyvän CV:n rakentaminen ottaa aikansa ja sitä kannattaa tehdä pikku hiljaa. Mutta kun teet työn kerran kunnolla, on sitä helppo päivittää jatkossa tulevaa työnhakua ajatellen. Toisaalta ei ole vain yhtä oikeaa CV:tä, joten uskalla olla oma itsesi.

Tsemppiä työnhakuun!

Lue lisää kirjoittajasta!

Olen sosiaalipsykologi ja rekrytoinnin asiantuntija. Minulla on pitkä tausta erilaisista hallinnon alan rekrytoinneista mukaan lukien taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, erilaisten assistenttien sekä muiden toimistotyön asiantuntijoiden rekrytoinnit. Työskentelen tällä hetkellä EY:llä ja vastaan meillä kokeneiden asiantuntijoiden rekrytoinnista ja sen kehittämisestä sekä työnantajamielikuvasta.

Teen päivätyöni ohessa työnhaku- ja uravalmennusta niin henkilökohtaisen valmennuksen kuin yrityksille ja yhteisöille suunnattujen erilaisten webinaarien ja puhujatapahtumien muodossa.
Suurena intohimonani on työelämän kehittäminen, hakijakokemuksen parantaminen sekä ihmisten auttaminen ja tukeminen eri uran vaiheissa oli kyseessä sitten työnhakuvinkit, uudelle alalle suuntaaminen tai vain yleinen sparrailu. Rakastan myös kirjoittamista ja ajatuksiani työelämään, rekrytointiin ja työnhakuun voit käydä lukemassa by-erica.com

Verkostoidutaan mielellään myös LinkedIn:ssä!


Verkkolehti Skillan yhteistyöartikkeleissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan/yhteistyökumppanin omia eivätkä välttämättä edusta Skilla ry:n kantaa.

Jaa artikkeli