Heli Ronkainen
VERKKOLEHTI

Muuttuva tietotyö – nappaa vinkit siitä, miten pysyt kartalla!

Haaga-Helian master -opiskelija Heli Ronkainen tutki opinnäytetyössään tietotyön tukitehtävien työnkuvan, työn ja tulevaisuuden vaatimusten muutoksia. Hän kokosi havaintonsa viiteen tärkeään pointtiin siitä, miten muuttuvassa työelämässä voisi parhaiten pärjätä ja miten tulevaisuuden työn muutoksiin voisi vastata.


Artikkeli on tuotettu yhteistyössä Haaga-Helian kanssa.


Tulevaisuus vaatii meiltä jatkuvaa oppimista ja teknologia vauhdittaa tätä. Tässä viisi ratkaisua tulevaisuuden jatkuvan oppimisen varmistamiseen organisaatiossa:

1. Ole utelias

Tietotyössä menestyäkseen tulee olla innokas oppimaan uutta ja utelias. Tietotyötä tekevien tukitoiminnoissa työskentelevien työssä asiantuntijuuden määrä on lisääntynyt. Utelias seuraa aktiivisesti alaa ja kollegoita, on avoin ja halukas oppimaan ja oivaltamaan.

2. Ratkaisujen etsiminen

Tietotyö on usein ratkaisujen etsimistä. Samalla tapahtuu myös oppimista, kehitystä, hämmästelyä ja oivallusta. Omaa ratkaisutaitoa voi myös kehittää. Hyvä keino kehittää ongelmanratkaisutaitoa on osallistua aktiivisesti organisaation kehitysprojekteihin. Ne voivat olla joko organisaation sisäisiä tai muualla yrityksessä tapahtuvia. Samaan aikaan kognitiivisia taitoja kehittämällä aivot pysyvät hereillä. Kun kohtaat ongelman, yritä keksiä siihen esimerkiksi viisi erilaista ratkaisua. Osa ratkaisuista voi olla älyttömiäkin, mutta ongelmanratkaisu voi muuten tyssätä rajoittuneeseen mieleen.

3. Hyödynnä teknologiaa

Opiskele uutta teknologiaa, joka liittyy työnkuvaan ja alaan. Tutkimuksessani selvisi, että Microsoft Teams on käytössä niin yksityisellä, kuin kunta- ja valtionorganisaatioissakin. Teams kehittyy jatkuvasti ja yrityksissä käytetään Teamsia eri tavoin. North Patrolin vuonna 2022 tutkimuksen mukaan 88% yrityksistä käyttää Teamsia. Pidä itsesi ajan tasalla Teamsin uusista muutoksista! Voit esimerkiksi kysyä kollegoilta, miten he käyttävät Teamsia  ja selvittää eroja eri organisaation tiimien välillä. Etsi YouTubesta vaikuttajia, jotka seuraavat Microsoft Teamsin kehitystä ja laita heidät seurantaan. Saat aina viestin, kun vaikuttaja julkaisee uutta sisältöä aiheesta. Toteuta tämä sama tapa myös muualla.

4. Älä unohda vuorovaikutusta

Tulevaisuuden työssä teknologian rinnalla vuorovaikutustaidot ovat entistäkin merkityksellisempiä! Tutkimuksessani havaitsin, että tietotyön tukitoiminnoissa työskentelevät henkilöt mainitsivat yhteistyön ja hyvän vuorovaikutuksen olennaiseksi taidoksi sekä yksityisellä että kunta- ja valtionorganisaatioissa. Vuorovaikutusta on kuuntelu, puhuminen, sanallinen viestintä vaikkapa sähköpostissa tai sanaton viestintä, jota viestit kollegallesi elein ja ilmein. Vuorovaikutustaitoja on mahdollista parantaa harjoittelemalla. Tarkkaile itseäsi, osaatko kuunnella, miten saat viestisi perille ja pyydä palautetta. Palautetta voi pyytää tiimiltä tai kollegalta. Toisilta oppiminen ja asioiden sparrailu yhdessä nousivat esiin tärkeinä asioina myös tutkimuksessa. Voit myös innostaa koko tiimin opiskelemaan yhdessä. Muista kehua kollegaa, se on tärkeä osa vuorovaikutusta!

5. Aikaa suunnitelmalliselle oppimiselle

Tutkimukseni perusteella uuden oppimisen merkitys korostui. Aiemmin opiskelu tapahtui kurssipäivinä, nyt oppiminen on jatkuvaa ja työn äärellä tapahtuvaa, esimeriksi verkon yli lyhytkursseina tai organisaation tai tiimin yhteisissä oppimishetkissä.  Jos uuden oppiminen arjessa tuntuu haastavalle siksi, ettei aikaa ole, varaa kalenterista säännöllisesti pieni hetki uuden oppimiselle. Varaa se kalenteriin niin, ettei kukaan toinen voi varata tätä aikaa sinulta. Tee myös suunnitelma siitä, mitä aiot opiskella. Jos sinua esimerkiksi kiinnostaa päästä sisälle Chat GPT:n maailmaan, kartoita jo etukäteen, mistä tätä tietoa voisit saada. Näin varmistat, että opiskelu on sujuvaa! Ja jos tuntuu, ettei aikaa tahdo löytyä, hyödynnä YouTube ja lyhyet videot eri aiheista esimerkiksi matkustaessasi liikennevälineissä. Tee myös oppimispäiväkirja, josta voit seurata mitä ja miten olet oppinut. Meillä on usein tapana unohtaa, mitä olemme saavuttaneet!


Kirjoittaja: Heli Ronkainen

"Tulevaisuuden työssä teknologian rinnalla vuorovaikutustaidot ovat entistäkin merkityksellisempiä! Tutkimuksessani havaitsin, että tietotyön tukitoiminnoissa työskentelevät henkilöt mainitsivat yhteistyön ja hyvän vuorovaikutuksen olennaiseksi taidoksi sekä yksityisellä että kunta- ja valtionorganisaatioissa. Vuorovaikutusta on kuuntelu, puhuminen, sanallinen viestintä vaikkapa sähköpostissa tai sanaton viestintä, jota viestit kollegallesi elein ja ilmein."

Kiinnostuitko? Lue lisätietoa aiheesta!

Heli Ronkaisen opinnäytetyö Tietotyön tukitehtäviä tekevien työnkuva, työn muutos ja tulevaisuuden vaatimukset (2023) löytyy Theseuksesta. Opinnäytetyön ohjasi lehtori, KTT Eija Kärnä.

Lisätietoa Haaga-Helian hankkeesta, jonka puitteissa Heli työnsä teki, löydät julkaisusta Tekoäly tulee – tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon!

Tekoälyn hyödyntämisestä on tehty myös e-työkirja, joka on vapaasti tietotyöntekijöiden käytettävissä: e-työkirja: Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työyhteisössä


Verkkolehti Skillan yhteistyöartikkeleissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan/yhteistyökumppanin omia eivätkä välttämättä edusta Skilla ry:n kantaa.

Jaa artikkeli