Love it Valmennus
YHTEISTYÖ

Miksi valjastaa resilienssi? Muutostaitoja arjen turbulenssiin.

Yhteistyö: Love it Valmennuksen Emilia Rautiainen ja Noora Uitto kirjoittavat resilienssistä ja sen johtamisesta. Kiinnostaako aihe? Tutustu myös Love itin Valjasta resilienssisi -verkkovalmennukseen.

Resilienssi tarkoittaa kykyämme omaksua ja selvitä suuresta määrästä muutoksia säilyttäen samalla toimintakykymme ja tehokkuutemme. Se on yksi keskeisimmistä ydinkompetensseista niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Elämme jatkuvan muutoksen keskellä, olkoon se pientä liikehdintää tai suuri määrä perustavanlaatuisia muutoksia. Olemme valtavan kollektiivisen muutosprosessin pyörteissä, joka jatkuu edelleen. Viimeistään nyt itsensä johtamisen ja resilienssin kehittämisen taidot ovat nousseet niiden ansaitsemaan keskiöön niin organisaatioiden, tiimien kuin meidän jokaisen työpöydälle.

Resilienssi tarkoittaa yksilön, tiimin tai organisaation kykyä omaksua suuri määrä muutoksia ylläpitäen samalla korkeaa suorituskykyä. Resilienssi itsessään on monen ominaispiirteen summa. Sitä kuvaa muutoksen kohdatessa esimerkiksi kyky nähdä monia eri mahdollisuuksia. Joku saattaa tosissaan innostua ideoimaan uusia toimintatapoja uuteen tilanteeseen. Jollekulle toiselle taas luontaista voi olla tarve luoda yksityiskohtainen suunnitelma sille, miten muutostilanteessa edetään, siinä missä kollega käärii hihat ja alkaa suurpiirteisemmin toimeen annetun tehtävän edessä. Resilienssin ominaispiirteisiin kuuluu myös kyky kysyä apua haastavassa tilanteessa. Toisille on luontaisempaa kääntyä rohkeasti verkostojensa puoleen, kun taas toisilta se voi vaatia enemmän ponnistelua, kenties jopa sen verkoston rakentamista.

Mitä tietoisemmaksi tulemme siitä, miksi toimimme muutoksen kohdatessa kuten toimimme, sitä paremmin voimme kehittää resilienssiämme.

Miksi resilienssiä kannattaa kehittää?

Resilienssi auttaa motivoitumaan muutokseen. Muutos vaatii meiltä vaihtelevasti enemmän tai vähemmän energiaa, olipa kyseessä sitten työpaikan uuden järjestelmän haltuunotto tai koko yritystoiminnan uudelleenorganisointi. Me kaikki koemme muutoksen omalla tavallamme, koska muutoskyvykkyytemme on erilaista. Rakennamme omasta arjestamme mielessämme tietynlaisen käsityksen. Muutoksen kohdatessa odotuksemme tulevaisuuden kulusta kyseenalaistetaan, saatamme tuntea olomme epävarmaksi, stressaantuneeksi, jopa uhatuksi. Joudumme pohtimaan, millainen roolimme on muutostilanteessa, saati sen jälkeen.

Haluamme löytää epävarmaan hetkeen hopeareunuksen – mitä sellaista minä tästä muutostilanteesta saan, että minun oikeasti kannattaa ponnistella muutoksen läpivientiin mahdollisimman tehokkaasti ja siten, että pääsen edes osittain takaisin mukavuusalueelleni? Mitä minä tästä voin oppia tai saada konkreettisesti itselleni, jotta motivoidun muutokseen? Mitä tietoisemmaksi tulemme omista muutosmuskeleistamme ja miksi toimimme muutoksen kohdatessa kuten toimimme, sitä paremmin voimme kehittää resilienssiämme, yksilötasolta myös tiimien ja koko yrityksen ymmärrykseksi sekä jouhevammaksi tavaksi toimia arjen muutosten turbulenssissa.

Resilienssin johtaminen on jokaisen tiimilleen tai organisaatiolleen parhaita tuloksia haluavan esihenkilön ja johtajan tärkeimpiä johtamisen välineitä.

Mikä parasta, resilienssiä voidaan mitata ja kehittää konkreettisesti. Niin henkilökohtaisella kuin tiimitasolla on monia eri keinoja tulla resilientimmäksi. Resilienssin johtaminen on jokaisen tiimilleen tai organisaatiolleen parhaita tuloksia haluavan esihenkilön ja johtajan tärkeimpiä johtamisen välineitä. Kun tiimin jäsenet ymmärtävät omaa resilienssiprofiiliaan, he pystyvät paremmin ymmärtämään toistensa toimintatapoja arjen muutostilanteissa, ja tukemaan toisiaan parempiin suorituksiin.

Johtaja ja esihenkilö ymmärtävät tiimiään entistä paremmin ja osaavat tukea sen kutakin jäsentä parhaalla mahdollisella tavalla yhteisymmärryksessä. Kun koko tiimi ymmärtää, mitä resilienssi heille tarkoittaa, reagointiaika muutoksen haltuunottamiseen ja sen menestyksekkääseen läpiviemiseen prosessin läpimenoajassa lyhenee. Muutosprosessi kuluttaa siis vähemmän aikaa ja voimavaroja. Sen lisäksi muutosprosessin vaatima energia sekä yksilö- että tiimitasolla madaltuu, kun resilientti tiimi osaa toimia yhteen hiileen puhaltaen hyötykäyttäen älykkäästi synergiaansa turbulenssitilanteessa.

Innostuitko aiheesta? Tutustu myös Valjasta resilienssisi -verkkovalmennukseemme.


Me olemme kansainvälisen Resilience Alliancen akkreditoituneita Personal Resilience Practitioner (PRP) -valmentajia. Valmennamme yksityishenkilöitä, tiimejä ja organisaatioita ymmärtämään muutostaitojaan paremmin.

Love it Valmennus tuottaa asiakkailleen aitoja konkreettisia tuloksia ja oivalluksia itsensä johtamisen valmennusten avulla. Muutos on pysyvää, halusimme tai emme. Itsensä johtamisen taidot korostuvat jatkuvassa arjen turbulenssissa. Itsensä johtaminen on johtamisen lajeista tärkein, olit sitten asiantuntija, esihenkilö tai johtaja.


Emilia Rautiainen on kannustava, inspiroiva ja aikaansaava itsensä johtamisen valmentaja ja tinkimätön joukkojen johtaja, joka vahvalla kokemuksellaan sekä luovalla kehittämishalullaan liiketoimintojen ja myynnin johdossa sekä johtoryhmän jäsenenä on luotsannut monta erilaista tiimiä ja organisaatiota menestykseen.

 Noora Uitto on erinomaisilla vuorovaikutustaidoilla oivalluttava itsensä johtamisen valmentaja sekä palvelumyynnin ja avainasiakkuuksien johtamisen mestari. Hän on jalostanut oppinsa ja kokemuksensa lukuisten tiimien ja asiakkaiden käyttöön myös monien eri valmentajien, niin suomalaisten kuin kansainvälistenkin, kautta.

 

 


Verkkolehti Skillan yhteistyöartikkeleissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Skilla ry:n kantaa.

Jaa artikkeli