Salla Saarijärvi
TYÖELÄMÄ

Millaista osaamista johdon assistentti tulevaisuudessa tarvitsee?

Salla Saarijärvi kirjoitti opinnäytetyönsä tulevaisuuden johdon assistentin tärkeimmistä kompetensseista. Tässä artikkelissa hän avaa lyhyesti tutkimustuloksiaan skillalaisille.

Olin juuri aloittanut johdon assistenttina uudessa työpaikassa, kun korona-aalto iski toistamiseen. Etätyössä tietotekninen osaamiseni testattiin heti kättelyssä ja itsensä johtamisen taitoja koeteltiin. Työssä vaadittava osaaminen muutti muotoaan nopeasti ja yllättäen.

26-vuotiaana johdon assistenttina, urapolkuni alkutaipaleella, halusin selvittää, minkälaista osaamista tulen nykyisessä ammatissani tulevaisuudessa tarvitsemaan ja mitkä ovat tulevaisuuden johdon assistentin tärkeimmät kompetenssit. Päätin kysyä kokeneemmilta kollegoiltani.

Muuttuneet työympäristöt ja toimintatavat sekä haastavat johdon assistenttityötä että tuovat siihen työtä helpottavia elementtejä.

Toteutin johdon assistenttityön tulevaisuudennäkymiä käsittelevän opinnäytetyöni kvalitatiivisena tutkimuksena, johon haastattelin vähintään 10 vuotta johdon assistenttityötä tehneitä, työnkuvan kehitystä jo pitkään seuranneita ammattilaisia. Haastatteluissa keskustelimme suomalaisessa työelämässä yleisesti havaittavissa olevista muutosvoimista ja pohdimme niiden vaikutuksia johdon assistenttityöhön ja siinä vaadittaviin kompetensseihin.

Opinnäytetyöni havaintojen mukaan kenties kaikista merkittävimmin johdon assistenttityön tulevaisuutta ohjaa teknologian vauhdikas kehitys. Kehityksen myötä muuttuneet työympäristöt ja toimintatavat sekä haastavat johdon assistenttityötä että tuovat siihen työtä helpottavia elementtejä. Näin ollen johdon assistenttien tietotekninen osaaminen nousee tulevaisuudessa yhä suurempaan arvoon, kuten myös kyvykkyys uusien työtapojen- ja välineiden nopeaan haltuunottoon. Huolimatta teknologian kehityksen merkittävistä vaikutuksista johdon assistenttityöhön, kehityksen ei kuitenkaan uskota syrjäyttävän tunneälyä ja tilannetajua edellyttävää työtä.

Johdon assistenttityö kehittyy kohti asiantuntijatyötä, jossa erikoistuminen eri osa-alueilla on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää.

Teknologian kehityksen ohella myös väestönrakenteen muutoksen nähdään vaikuttavan johdon assistenttityön tulevaisuuteen. Väestön rakennemuutosten ja kasvavan maahanmuuton myötä tulevaisuuden työyhteisöt ovat ikäjakaumaltaan laajoja ja kulttuuris-etnisesti moninaisia työyhteisöjä (Ala-Laurinaho ym. 2020), joiden keskiössä toimivilta johdon assistenteilta odotetaan jatkossa entistä vahvempia kieli- ja vuorovaikutustaitoja sekä kulttuurintuntemusta.

Mielenkiintoinen havainto liittyi myös näkemykseen johdon assistenttityön kehityssuunnasta kohti asiantuntijatyötä, jossa erikoistuminen eri osa-alueilla on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Näin ollen oman ammattitaidon aktiivista kehittämistä ja erityisosaamisen esiintuomista ei voi korostaa liikaa.

Alati muuttuvassa työelämässä menestyäkseen itsensä johtamisen taito, proaktiivinen työote ja muutoskyvykkyys ovat tulevaisuuden johdon assistenttien valttikortteja – onhan sen pandemiakin meille osoittanut.


Kirjoittaja

Salla Saarijärvi on 26-vuotias pirkkalalainen ja työskentelee johdon assistenttina sähköverkkoyhtiö Eleniassa. Vapaa-ajallaan Salla on intohimoinen kestävyysurheilija, ja aivan erityisesti hän viihtyy metsässä kartan kanssa edustaen porilaista suunnistusseuraa, Rastikarhuja.

Sallan tavoittaa sähköpostitse tai LinkedInistä.

Kuva: Viestiliiga

Jaa artikkeli