Elina Havu
JÄRJESTÖ

Mitä kuuluu, Skilla?

Puheenjohtajisto summaa kirjoituksessaan kulunutta puolta vuotta.


 

Skillan hallituksen kevätkausi 2022 on lopuillaan ja hallituksen puheenjohtajiston on aika summata kulunutta kevättä. Kevät toi mukanaan live-tapahtumat takaisin ja pääsimme jälleen tapaamaan kasvokkain. Nämä ovat kauan odotettuja kohtaamisia ja erittäin tärkeitä ammattiverkoston tukea ajatellen.

Tarkkaa taloudenpitoa ja monipuolisia tapahtumia

Vuonna 2021 kattojärjestö Akavan Erityisalojen syysliittokokouksessa päätetty yhdistysjäsenmaksumalliuudistus toi Skillan tilanteeseen, jossa taloudenpito on vaatinut erityistä tarkkuutta. Toiminnanjohtaja on pitänyt talouden tasapainossa suunnitelmallisella ja järjestelmällisellä talouden seurannalla. Kuukausittain toiminnanjohtaja on antanut hallitukselle kirjallisen talousselvityksen ja tuloslaskelman, jotta hallitus on saanut kattavan selvityksen kunkin kuukauden silloisesta taloustilanteesta. Syyskaudella tarkka taloudenpito jatkuu, jotta voimme taata laadukkaat palvelut jäsenillemme jatkossakin.

Huhtikuussa sääntömääräinen kevätkokous valtuutti Skillan hallituksen ja toimiston selvittämään yhdistyksen toimitilan mahdollista myyntiä ja tuomaan asian sääntömääräisen syyskokouksen päätettäväksi. Syyskokous järjestetään hybriditapahtumana lauantaina 26.11.2022 klo 12.00 alkaen. Laitathan tämän jo kalenteriin ja osallistut päätöksentekoon yhdessä kanssajäsenten kanssa.

Kevään aikana tapahtumajärjestäminen piti toimistomme kiireisenä, sillä järjestimme 34 monipuolista tapahtumaa miniseminaareista verkostotapaamisiin sekä opiskelijatapahtumista ravintolavierailuihin. Monipuolisilla tapahtumilla pyrimme tarjoamaan mielenkiintoista sisältöä eri elämänvaiheissa olevalle jäsenkunnallemme sekä mahdollistamaan kohtaamisia kaikille avoimissa tapahtumissa. Syksyllä tulemme panostamaan entistä enemmän kaikille yhteisiin tapahtumiin, joten käythän jo nyt katsomassa syksyn alustavaa tapahtumakalenteriamme.

Toimistotyön #MeToo

Assistenttityön arvostus on puhuttanut paljon kevään aikana. Yli puolet, 54 prosenttia, vuoden 2021 lopulla tehtyyn jäsentutkimukseen vastanneista on kokenut epäasiallista kohtelua tai työtehtävään liittyvää väheksyntää. Tulos oli erittäin huolestuttava ja tästä nousi yksi edunvalvonnallinen kärki vuodelle 2022. Me hallinnon ja toimistotyön asiantuntijat arvostamme omaa osaamistamme ja työtämme, mutta epäasiallista kohtelua ilmeni erityisesti kollegoiden ja lähiesihenkilöiden puolelta.

Hallinnon asiantuntijoiden ja assistenttien päivänä 27.4. teimme yhdessä kattojärjestö Akavan Erityisalojen kanssa rohkean ulostulon tiedotteella ”Epäasiallista kohtelua kokee yli puolet toimistotyön asiantuntijoista”. Akavan Erityisalojen toiminnanjohtajaa, Salla Luomanmäkeä, lainaten on aika käynnistää assistenttityön #MeToo ja tuoda toimistojen vaiettu sukupuolisen häirinnän ongelma päivänvaloon. Assistenttityö ei tule katoamaan tulevaisuudessa, vaan työ on muuttunut yhä vaativammaksi asiantuntijatyöksi. On aika karistaa viimeisetkin vanhat mielikuvat ’sihteeriköistä’ ja vaatia ansaittu arvostus hallinnon asiantuntijoille.

Koulutusuudistus Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa

Kevät toi tullessaan muutoksia Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa ja tammikuussa käynnistyi uudistettu koulutusohjelma. Vuosien saatossa Haaga-Helia on vastannut työelämän vaatimuksiin uudistamalla koulutusohjelmia ja näiden nimiä. Haaga-Helian viimeisin uudistus on yhtenäistänyt koulutusohjelmia liiketalouden tradenomin sateenvarjon alle. Ensimmäisen vuoden liiketalouden tradenomiopiskelijat opiskelevat kaikille yhteisiä perusopintoja. Toisen lukukauden aikana he valitsevat suuntautumisen seitsemästä vaihtoehdosta. Yksi suuntautumisvaihtoehdoista on asiantuntijapalvelut ja kielet, joka aiemmin tunnettiin liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet -koulutusohjelmana.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tavoitteena on koulutusuudistuksen myötä mahdollistaa opintojen joustava ja yksilöllinen suunnittelu ja monipuoliset opiskelutavat. Monille jäsenillemme tuttua koulutusohjelmaa ei ole unohdettu, vaan asiantuntijapalvelujen ja kielten suuntautuminen tarjoaa opintokokonaisuuden, josta saa erinomaisen pätevyyden muun muassa HR-asiantuntijan, toimistokoordinaattorin ja johdon assistentin tehtäviin. Asiantuntijapalvelut ja kielet -suuntautumisessa opiskelija voi syventää osaamistaan erilaisista räätälöidyistä opintopoluista. Räätälöityjä opintopolkuja ovat asiantuntijaviestintä ja vuorovaikutusosaaminen, yritystapahtumat, ICT-asiantuntijuus sekä HR ja hallinto.

Akavan Erityisalat

Akavan Erityisalojen jäsenmaksurakenne uudistettiin vuoden 2022 alusta. Uudessa mallissa AE:n jäsenyhdistykset maksavat Akavan Erityisaloille yhdistysmaksun jokaisesta jäsenestä ja jäsenyhdistykset, myös Skilla, päättävät yhdistyksen kokouksessa omien jäsentensä jäsenmaksuista.

Akavan Erityisalojen vuoden 2022 keskeisiä painopisteitä ovat liittostrategian uudistus sekä vaikuttamistyön ja jäsenpalvelujen kehittäminen, samoin kuin jäsenmäärä vieminen vahvalle kasvu-uralle. Skillan toimijat ovat olleet näissä prosesseissa tiiviisti mukana.

Kevät on ollut aktiivista työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluiden aikaa. Kunta-alan sopimuskierros saatiin laajojen lakkojen jälkeen päätökseen hyvin tuloksin. Yksityissektorilla neuvottelukierros alkaa uudestaan elo- syyskuussa. Palkkauksen lisäksi työehtosopimusneuvotteluissa edistetään työoloihin ja johtamiseen vaikuttavia asioita. Työoloja parannetaan vaikuttamalla työlainsäädäntöön. AE palvelee jäseniä myös mm. yksilöllisellä työsuhdeneuvonnalla ja lakiavulla sekä tarjoamalla urapalveluita ja monipuolista jäsenkoulutusta.

Akavan Erityisalat täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja viestii juhlavuoden ammattiliiton vaiheista eri viestintäkanavissa mm. julkaisemalla www-sivuilla artikkeleita vuosien varrelta sekä ajankohtaisista aiheista.

Aurinkoista kesää kaikille ja nähdään syksyllä Skillan tapahtumissa!

Virpi Rouhiainen, hallituksen puheenjohtaja & Kristiina Halme, hallituksen varapuheenjohtaja

Jaa artikkeli