Elina Havu
TYÖELÄMÄ

Miten vaikuttaa oman työpaikan ilmastotoimiin?

Akavan Erityisalat teki jäsenistölleen keväällä 2019 kyselyn liiton ilmastolinjausten pohjalle. Vastaajista jopa 81 prosenttia piti tärkeänä, että oma työnantaja toimii ympäristökysymykset huomioiden.

 

Ilmastonmuutoksen torjumisessa suuret linjat ja poliittinen vaikuttaminen on tärkeintä, mutta myös jokaisella meillä on mahdollisuus vaikuttaa oman työpaikkamme ilmastotoimiin omilla toimillamme. Tähän juttuun on koostettu ilmastokyselyymme vastanneiden Skillan jäsenten ajatuksia ja toimenpiteitä oman työpaikan ilmastovaikuttamista varten.

1. Toimintasuunnitelma työpaikalle ilmastoryhmän avulla

Kyselymme vastauksista kävi ilahduttavasti ilmi, että joillekin skillalaisten työpaikoille on jo perustettu omia ilmastoryhmiä, joissa oman työpaikan ympäristöasioita käsitellään. Olisiko ilmastoryhmän perustaminen mahdollista omalla työpaikallasi? Ryhmän avulla vastuuta ilmastoasioista voidaan jakaa, eikä taakka jää ainoastaan yhden henkilön harteille. Ryhmänä on myös helpompi luoda tavoitteet työpaikan ilmastokysymyksille ja esimerkiksi pyrkiä saamaan ilmastoasiat osaksi työpaikan strategiaa.

2. Etätyöohjeen päivittäminen ja matkustuskäytänteiden tarkastelu

Viimeistään korona-aika on muuttanut käsityksen etätöistä pysyvästi. Jos etätyöohjetta omalla työpaikalla ei ole vielä päivitetty, olisi sille nyt erinomainen aika. Etätöiden lisääminen tuo merkittäviä päästövähennyksiä henkilöautoliikenteen supistuessa. Oman työpaikkasi etätyöohjeen tilannetta ja päivittämistarvetta voi tiedustella esimerkiksi luottamusmieheltä tai luottamusvaltuutetulta.

Etätöiden lisäksi myös näkemykset työmatkoista ovat muuttuneet. Kun pandemia-ajan jälkeen aletaan hakea ”uutta normaalia”, on syytä pohtia myös työmatkojen tarpeellisuutta. Kaikkia kohtaamisia ei välttämättä ole mahdollisuutta siirtää etäyhteyksin toteutettaviksi, mutta on hyvä pohtia, voisiko edelleen ainakin osan ennen matkustamista vaatineista työtehtävistä toteuttaa jatkossakin etäyhteyksien välityksellä.

3. Toimitilojen ekologisuus kuntoon

Ilmastokyselyssämme kerrottiin myös työpaikkojen hankkimista erilaisista ympäristösertifikaateista, joiden avulla oman työpaikan ilmastotoimia on mahdollista mitata ja kehittää. Jos sertifikaatin hankkiminen ei ole mahdollista, voi omien toimitilojen ekologisuutta tarkastella myös pienemmin askelin: onko käytössä oleva sähkö ekosähköä, minkälaiset käytännöt ovat printtaamisen suhteen ja voisiko niitä kehittää, voitaisiinko toimistoon asentaa automaattisesti sammuvat valot?

4. Hankintoihin vaikuttaminen

Monet Skillan jäsenet vastaavat omalla työpaikallaan erilaisista hankinnoista. Hankintoja tehdessä on mahdollista tehdä ympäristölle parempi valintoja. Paras ekoteko on pohtia kaikkien hankintojen tarpeellisuutta. Voisiko esimerkiksi jakotavaroista luopua kokonaan? Jos jakotavarat ja liikelahjat ovat edelleen välttämättömiä, on tänä päivänä myös onneksi jo runsaasti vastuullisuuteen panostavia yrityksiä, joilta näitä hankintoja voi tehdä. Myös esimerkiksi kokouksissa ja koulutuksissa voi lisätä tarjottavan kasvisruoan määrää.

"Intoa ilmastokysymysten pohdintaa kaikille Skillan jäsenille!"
Paula Antell

Kirjoittaja

Paula Antell toimi pitkään järjestöpäällikkönä Akavan Erityisaloissa ja vastasi myös ilmastoasioista. Hän siirtyi loppuvuodesta 2021 TJS-Opintokeskukseen koulutus- ja kehittämisasiantuntijaksi. 

Lue lisää Akavan Erityisalojen ilmastovaikuttamisesta
Jaa artikkeli