Niina Kilpeläinen
VERKKOLEHTI

Ravintola Töölön asiakkaana teet hyvää

Aalto-yliopisto Töölön eli entisen Kauppakorkeakoulun päärakennuksen kattava peruskorjaus valmistui loppuvuodesta 2020. Woldemar Baeckmanin ja Hugo Harmian suunnittelema ikoninen rakennus palautettiin kohti alkuperäistä 1950-luvun henkeä ja korjaustyöt tehtiin tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa.


Artikkeli on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Ravintola Töölön kanssa. Skilla järjestää toukokuun 2023 lopulla jäsenvierailun Ravintola Töölöön aamiaisen merkeissä.


Rakennuksessa sijaitseva Ravintola Töölö avasi ovensa alkuvuodesta 2021 ja se koostuu ruokaravintolasta, juhlasalista ja auditoriosta. Kanresta Oy:n operoima tapahtumaravintola on tuonut keskelle Töölöä uudenlaisen yhdistelmän korkealaatuista keittiötä, uniikkeja juhla- ja seminaaritiloja sekä puutarhatilaisuuksia. Ravintola Töölön täysi kapasiteetti on juhlasalissa tuoliriveillä 550 ja illalliskattauksessa 450, auditoriossa 450, ravintolassa 120 ja kabinetissa kahdeksan asiakasta.­­­­ Tilat tarjoavat näin ollen loistavat puitteet järjestettäville tapahtumille.

Kanresta Oy on suomalainen laajan portfolion omaava ravintoloitsija, joka toimii valtakunnallisesti yli 30 ravintolassa ja tapahtumatalossa. Tuotamme ravintolapalveluita muun muassa Kansallismuseossa, Kuopion kaupunginteatterissa, Kuopion musiikkikeskuksessa, Tiedekeskus Heurekassa ja Oulun kaupunginteatterissa. Valtakunnallisena toimijana Kanresta tarjoaa asiakkailleen myös monipuolisia kahvila- ja henkilöstöravintolapalveluja. Palveluihin kuuluvat kokoukset ja tilaisuudet, väliaikatarjoilut ja lounaat sekä tapahtumat. Kaiken perustana ovat puhtaat ja huolellisesti valitut raaka-aineet sekä työhönsä sitoutuneet ammattilaiset.

Ravintola Töölö tukee kansanterveyttä

Kanresta jakaa osinkonsa omistajansa Suomen Kansanterveysyhdistys ry:n (SKTY) Suomen Terveydelle -keräykseen, joka tukee Lastentautien tutkimussäätiön, MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Suomen Sydänliiton ja Vanhustyön keskusliiton työtä. Suomen Kansanterveysyhdistys on jo vuodesta 1969 taistellut maamme yleisimpiä kansansairauksia vastaan.

Lastentautien tutkimussäätiö rahoittaa vakavien lastensairauksien tutkimusta kaikilta tutkimusaloilta monipuolisesti kardiologiasta neurologiaan ja neuropsykologiasta infektiosairauksiin. Tutkimusten avulla on voitu parantaa lasten leukemiahoitoa, vauvaiän epilepsian syiden löytämistä ja astman kehityksen estämistä korkean riskin lapsilla. Uusimpien tuettavien joukossa on lasten COVID-19-infektioon kohdistuva tutkimus.

MIELI Suomen Mielenterveys ry vahvistaa lasten, nuorten, työikäisten ja ikäihmisten mielenterveyttä ja ehkäisee mielenterveysongelmia. MIELI ry tarjoaa kriisiapua puhelimessa, verkossa ja kasvokkain sekä ehkäisee itsemurhia tarjoamalla tukea itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen. MIELI ry myös kouluttaa neuvoloiden, varhaiskasvatuksen, koulujen sekä nuoriso- ja vanhustyön henkilökuntaa, jotta voidaan paremmin tukea mielenterveyttä ja ehkäistä ongelmia.

Suomen Sydänliitto ry tarjoaa luotettavaa apua, tukea ja tietoa sydänsairauksista sekä sydämen hyvinvoinnista. Vertaisen tuki, asiantuntijan neuvot ja vinkit sekä kuntoutujan tietopaketit auttavat tuomaan toivoa sydänsairaiden elämään. Liitto ennaltaehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia tarjoamalla kattavasti tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista.

Vanhustyön keskusliitto ry on maan laajin valtakunnallinen vanhustyön järjestö. Liiton tehtävänä on toteuttaa vanhuuspoliittista vaikuttamista ja jäsenistönsä edunvalvontaa ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi. Liitto tukee ikäihmisiä mm. yksinäisyyden lieventämisessä, turvallisen asumisen ja digitaitojen opastuksen mahdollistamisessa sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Jäsenjärjestömme ovat avainasemassa kansanterveyden tuomisessa elämiimme riittävän ajoissa. Suomen Kansanterveysyhdistyksen tehtävä on varmistaa vuosittain lähes kaksi miljoonaa euroa neljän jäsenjärjestönsä päivittäiseen työhön sydämen, mielen, lastentautien ja ikäihmisten hyväksi. 51 vuotta sitten sairaalakahviloiden ympärille perustettu yhdistys on toteuttanut tehtäväänsä parinkymmenen vuoden ajan puhelinkeräyksellä.

Yhteiskunnallinen yritys

Kanrestalla on ollut Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus jo pitkään osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen.

Kanrestalla on Ekokompassi-ympäristösertifikaatti

Ekokompassi on yksi Suomen tunnetuimmista toimialariippumattomista ympäristöjärjestelmistä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 –standardiin. Ekokompassissa yritys rakentaa asiantuntijan tuella ympäristöohjelman tavoitteineen ja toimenpiteineen ympäristövaikutusten vähentämiseksi, ja positiivisen kädenjäljen lisäämiseksi omaan toimintaympäristöön.

Laadittu ympäristöohjelma auditoidaan ulkoisesti ja auditoinnin jälkeen yritykselle myönnetään ympäristösertifikaatti. Ympäristöohjelma räätälöidään aina kyseisen yrityksen omiin tarpeisiin, ja se tukee liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ekokompassin omistaa Suomen luonnonsuojeluliitto.

Kanrestan painopistealueet Ekokompassi-ohjelmassa ovat energian käyttö, hankinnat, materiaalin käyttö ja viestintä. Energiatehokkuutta tullaan lisäämään yhtiötasolla ja tarkastelukauden aikana on tavoitteena siirtyä ilmastoneutraalin sähköön. Kanrestan toimipisteet ovat jo pitkään kiinnittäneet huomiota hankintoihin ja ruoan alkuperään. Nyt tulevalla seurantakaudella tavoitteena on lisätä entisestään sekä pientila- että lähituottajien tuotteita ja luomutuotteita. Kanrestan hankintastrategian tavoitteena on hankkia tarvittavat raaka-aineet mahdollisimman vastuullisesti ja tehokkaasti.

Myös ruokahävikin minimoiminen ja henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen ovat osa ohjelmaa. Nyt saatu sertifikaatti on voimassa kolme vuotta. Ympäristöohjelmaa päivitetään vuosittain. Ympäristöohjelman tavoitteet pohjautuvat merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin, joita ravintola-alalla tyypillisesti ovat ruoan ja raaka-aineiden hankintaan sekä ruokahävikkiin liittyvät asiat.

Teksti: Niina Kilpeläinen, markkinointikoordinaattori, Kanresta


Huom! Verkkolehti Skillan yhteistyöartikkeleissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan/yhteistyökumppanin omia eivätkä välttämättä edusta Skilla ry:n kantaa.

Jaa artikkeli