Eija Kärnä
Eija Kärnä
VERKKOLEHTI

Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työyhteisössä -e-työkirja Skillan tietotyöntekijöille

Tekoälyn käyttöönotto koskee nyt kaikkia tietotyössä. Yksilöitä nakertavan teknoähkyn sijaan meidän pitäisi yhdistää voimamme! Onnistuminen edellyttää uutta asennetta, osaamista ja työn kehittämistä yhdessä.


Artikkeli on tuotettu yhteistyössä Haaga-Helian kanssa.


Haaga-Heliassa me työstimme työyhteisöjen tueksi tekoälyn hyödyntämisessä e-työkirjan:

Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työyhteisössä -e-työkirja tarjoaa tietotyön asiantuntijoille käytännön ratkaisuja uusien teknologioiden käyttöönottoon yhteiskehittämisen keinoin.

Työkirjassa on konkreettisia työpajakuvauksia ja toteutusmenetelmiä kehittää työtä yhdessä tekoälyä hyödyntäen. Yhteisöllisten tehtävien avulla tukitoimintojen asiantuntijat voivat yhdessä esihenkilöidensä kanssa onnistua tekoälyn käyttöönotossa ja työn kehittämisessä kestävällä tavalla.

Työkirjan kehittämispajat ja menetelmät on testattu käytännössä. Työkirja pohjautuu Haaga-Helian Tekoäly tulee – tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon! -tutkimus- ja kehittämishankkeeseen (2021–2022) ja sen jatkohankkeeseen Viestintätuote (2022–2023). Molemmat hankkeet ovat Työsuojelurahaston rahoittamia.

Työpajaohjeita ja dioja työyhteisöjen käyttöön

Työkirja sisältää käytännönläheisiä ja innostavia tehtäviä työn kehittämisestä teknologioita hyödyntäen. Tarjolla on selkeitä visuaalisia toteutusohjeita ja valmiita diasisältöjä työyhteisöissä sovellettavaksi. Kehittämispajat soveltuvat lähi-, etä- tai hybriditoteutuksiin ja ne ovat helposti muokattavissa työyhteisön tarpeisiin.

Työpajaohjeet perustuvat voimavaralähtöiseen kehittämiseen. Kehittämisessä tunnistetaan osaamisia ja vahvuuksia ja uskotaan ihmisten mahdollisuuksiin oppia. Voimavaralähtöinen kehittäminen mahdollistaa tekoälyn ja ihmisten parhaiden osaamisten yhdistämisen entistä mielekkäämmäksi tietotyöksi.

Ohessa kuva yhteiskehittämisen työpajasarjasta, joka käsittelee tekoälyn ja uusien teknologioiden hyödyntämistä tietotyössä:

"Skillalaisilla asiantuntijoilla on hyvät edellytykset tekoälyn ja uusien teknologioiden käyttöönottoon ja sen tukemiseen työorganisaatioissaan. He ovat tyypillisesti liiketoiminnan, hallinnon, HR:n tai viestinnän asiantuntijoita, assistentteja, sihteereitä ja koordinaattoreita ja he rakentavat siltoja ja jakavat tietoa yksikköjen, tiimien ja verkostojen välillä."

Tietotyön asiantuntijat tärkeässä roolissa tekoälyn hyödyntämisessä

Skillalaisilla asiantuntijoilla on hyvät edellytykset tekoälyn ja uusien teknologioiden käyttöönottoon ja sen tukemiseen työorganisaatioissaan. He ovat tyypillisesti liiketoiminnan, hallinnon, HR:n tai viestinnän asiantuntijoita, assistentteja, sihteereitä ja koordinaattoreita ja he rakentavat siltoja ja jakavat tietoa yksikköjen, tiimien ja verkostojen välillä.

On tärkeää, että liiketoimintaa, työtä ja ihmisiä ymmärtävät tietotyön asiantuntijat tarttuvat aktiivisesti tekoälyyn, niin että työtä voidaan kehittää ihmisten ehdoilla. Tietotyön tulevaisuus on täynnä luovia ja innostavia mahdollisuuksia, kun tartumme niihin yhdessä!

Millaisia ajatuksia työn muutos ja tekoäly herättävät työyhteisössäsi?

Onko e-työkirjasta apua sinulle tai työyhteisöllesi? Kiinnostaisiko sinua yhteistyö Haaga-Helian kanssa tavalla tai toisella näihin asioihin liittyen? Ota yhteyttä kirjoittaja Eija Kärnään (eija.karna@haaga-helia.fi).


Huom! Verkkolehti Skillan yhteistyöartikkeleissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan/yhteistyökumppanin omia eivätkä välttämättä edusta Skilla ry:n kantaa.

Jaa artikkeli