Eija Kärnä
Eija Kärnä
BLOGIT

Uusi aika – uusi Skilla-osaaja

Työn murros myllertää ”Aitoa” toimistotyötä. Jo pitkään on ollut selvää, että työ edellyttää moniosaajuutta, asiantuntijuutta ja vahvaa digitaalista tietotyön hallintaa. Muuttuvia työrooleja kuvaa myös erilaisten titteleiden kirjo. Nyt uudet teknologiat, kuten tekoäly ja robotiikka, mahdollistavat työroolien kehittämisen entistäkin tehokkaammin. Uusi aika on herättänyt vahvan tarpeen muutokseen. Laajan yhteisöllisen työstön pohjalta syntyi Skilla. Millainen on Skilla-osaaja?

Haaga-Heliassa vuosien 2018-2019 aikana toteutettu työelämän tietotyön osaamisen ennakointitutkimus toi vahvasti esiin työn edellyttämät osaamisen muutokset. Tutkimuksessa haastateltiin noin 70 tietotyön asiantuntijaa ja rekrytoijaa moderneissa, kasvavissa organisaatioissa. Moni haastatelluista oli ”aito skillalainen”. Toki tällä otoksella saavutettiin enemmänkin edelläkävijöitä kuin mattimyöhäisiä, mutta työelämän muutosten tahti kertoo nopeasta kehityksestä, jota covid-pandemia on edelleen nopeuttanut. Työnkuvat ja osaaminen ovat kehittyneet nopeasti, ja kehityksen arvioidaan jatkuvan edelleen nopeutuvassa tahdissa.

Tietotyö edellyttää moniosaajuutta, jonka luonteen voi kuvata edelleen kehittyneen. Tarvitaan osaamista ja kokokonaiskuvaa liiketoiminnasta, viestinnästä ja vuorovaikutuksesta sekä tietotekniikasta. Lisäksi oleellisia ovat erilaiset metataidot kuten organisointi, koordinointi, ajan-, tiedon- ja projektinhallinta jne. Teknologiat kehittyvät kuitenkin nopeasti samalla kun yritysten toimintamallit muuttuvat verkostomaisemmiksi, usein globaalilla tasolla. Moniosaajalta edellytetään uusien teknologioiden ja toimintamallien joustavaa käyttöönottoa sekä oman osaamisen sopeuttamista organisaation muutoksiin. Tällaista osaamista kutsuisin moniosaajuuden korkeammaksi tasoksi eli dynaamiseksi hybridiosaamiseksi.

Assistentit ovat aina ratkoneet työpaikan arjen moniulotteisia haasteita, ongelmia ja ”palapelejä”. Nyt tällaiset taidot on tunnistettu strategisen tärkeäksi kontekstiosaamiseksi.

Tutkimuksemme paljasti, että tietotyöläisillä on useissa maailmanlaajuisissa tutkimuksissa esiin tulleita tulevaisuustaitoja, kuten edellä kuvattu generalistiosaaminen, jonka arvo on vihdoin tunnistettu työn teknologisessa murroksessa. Assistenttiosaamiseen on aina kuulunut ymmärrys työyhteisön ihmisistä, organisaatiosta, työprosesseista ja arjen toiminnasta kuin myös yhteistyökumppaneista ja muista sidosryhmistä. Assistentit ovat aina ratkoneet työpaikan arjen moniulotteisia haasteita, ongelmia ja ”palapelejä”. Nyt tällaiset taidot on tunnistettu strategisen tärkeäksi kontekstiosaamiseksi.

Assistentit ovat olleet organisaatioissa erilaisten ihmisten ja sidosryhmien tarpeiden ymmärtäjiä, tukijoita ja usein pyyteettömiäkin auttajia. He ovat usein olleet työyhteisön tärkeitä sisäisen ja hiljaisen tiedon välittäjiä, viestintälinkkejä ja yhteisöllisen kulttuurin luojia, toimistojen ”sydämiä”. Tulevaisuustaidoissa peräänkuulutetaan nyt tällaista assistenteille tyypillistä palveluosaamista sekä vuorovaikutus- ja empatiataitoja.

Kannustan jokaista skillalaista, jolla on osaamista organisaationsa ihmisistä ja toiminnoista, ottamaan vahvaa roolia uusien teknologioiden käyttöönotossa, sillä teknologioista ei ole hyötyä, ellei niitä osata soveltaa kestävin tavoin ihmisten ja työn ehdoilla.

Tämän hetken ehkä tärkein tietotyöläisen potentiaali liittyy uuden aallon teknologioiden, kuten tekoälyn ja robotiikan, hyödyntämiseen. Assistentit ovat perinteisesti opetelleet uudet teknologiat etujoukoissa voidakseen sitten auttaa ja tukea muita organisaatioissa. Tekoäly ja robotiikka eivät ole sen kummempaa ”rakettitiedettä”, ja tutkimuksemme tietotyöläisetkin olivat jo tarttuneet näihin rohkeasti. Kannustaisin jokaista skillalaista, jolla on osaamista organisaationsa ihmisistä ja toiminnoista, ottamaan vahvaa roolia uusien teknologioiden käyttöönotossa, sillä teknologioista ei ole hyötyä, ellei niitä osata soveltaa kestävin tavoin ihmisten ja työn ehdoilla. Uusien teknologioiden avulla työn rutiineja voidaan tehostaa ja aikaa jää merkityksellisempään työhön, aitoon kehittämiseen ja tuottavuuden edistämiseen. Uudet teknologiat mahdollistavat myös globaalin verkostoitumisen ja yhteistyön sujuvuuden. Tulevaisuuden menestyjiä ovatkin organisaatiot, jotka osaavat hyödyntää toiminnassaan monikulttuurisuutta ja ihmisten erilaista osaamista ja luovuutta. Myös tässä kehityksessä kieli- ja kulttuuritaitoisen skillalaisen rooli voi olla keskeinen.

Skillalainen on entistä vahvempi osaaja työn teknologisessa murroksessa. Omaa osaamista ja potentiaalia on tärkeä jatkuvasti edelleen kehittää, hyödyntää ja tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Haaga-Helia ja Skilla jatkavat entistäkin kiinteämmin yhteistyötä, jotta voimme tukea jokaista skillalaista näissä haasteissa ja mahdollisuuksissa ja kehittää työtä ja osaamista yhdessä kanssanne. Pidetään yhteyttä! 😊

P.S. Juuri nyt voit osallistua Haaga-Helian ja Skillan yhteiseen hankkeeseen, jonka puitteissa tutkitaan ja kehitetään tietotyöntekijöiden roolia, osaamista ja yhteistyötä uusien teknologioiden hyödyntämisessä. Voit osallistua kyselyyn ja ilmoittautua haastateltavaksi 5.4.2021 asti.

Eija Kärnä

Kirjoittaja

KTT Eija Kärnä työskentelee Haaga-Heliassa johtamisen lehtorina. Hän on TT TOY – Tekoäly tulee -hankkeen projektipäällikkö.

LISÄTIETOJA HANKKEESTA

Työelämän aallonharjalla

Skilla ry (ent. Aito HSO ry) on hallinnon ja toimistotyön korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden alumni- ja ammattijärjestö. Tarjoamme jäsenillemme osaavan ja tiiviin kollegayhteisön sekä kattavaa turvaa ja tukea työelämän eri vaiheissa.

Jaa artikkeli