Eeva Jaakonsalo
VERKKOLEHTI

Voimaa mielen hallinnasta

 Autonomian ja yhteisöllisyyden tunnistaminen työyhteisön dynamiikassa ja niiden tukeminen ovat mielen hyvinvoinnin johtamisen keskeisiä tekijöitä. Hyvinvoiva työyhteisö on myös tuottava työyhteisö.


Artikkeli on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Andaksen kanssa. Skilla järjestää yhteistyössä Andaksen kanssa webinaarin Voimaa mielen hallinnasta ti 23.1.2024.


Voidaksemme hyvin töissä me tarvitsemme yhtäaikaisesti kahta asiaa: kokemusta autonomiasta ja kokemusta yhteisöllisyydestä.

Autonomia tarkoittaa, että haluamme kokea hallitsevamme työmme – siis että meillä on tarvittava osaaminen, kokemus, päätäntävalta, aika ja resurssit työmme tekemiseen. Voimme suunnitella, priorisoida, aikatauluttaa ja tehdä työmme itseohjautuvasti ja siis autonomisesti. Tämä antaa meille kokemuksen hallinnasta ja turvallisuudesta.

Toisaalta haluamme myös olla osa yhteisöä, kuulua joukkoon. Yhteenkuuluvaisuuden ja hyväksynnän tunne on meille elintärkeä; jos koemme ulkopuolisuutta, emme yleensä voi hyvin. Yhteisö merkitsee turvaa – saan tarvitessani apua, tukea, seuraa ja sparrausta kollegoiltani.

Paineisessa työelämässä nämä kaksi elementtiä ovat usein meiltä vähän hukassa. Kuormittuneina emme osaa säädellä autonomista toimintaamme, vaan työn tekemisen rajat hämärtyvät. Teemme töitä melkein mihin vuorokauden aikaan tahansa, vilkuilemme sähköposteja arkena ja pyhänä ja pikkuhiljaa kuormitumme.

Kuormitus ei ala tyhjästä, vaan sitä edeltää yleensä innostus ja omistautuminen. Normaalitilassa olemmekin motivoituneita tekemään työmme, energisiä ja avoimia. Työ herättää miellyttäviä tunteita ja ajatuksia – parhaassa tapauksessa tuntuu, että työ antaa meille voimavaroja eikä suinkaan vie niitä. Olemme työn imussa!

Innostavakin työ vaatii kuitenkin palautumista. Jos palautuminen jää, tai jos työn vastapaino eli muu elämä onkin kuormittavaa esimerkiksi perhetilanteen, parisuhdeongelmien, sairauden tai muun kriisin vuoksi, alkaa yhtälö muodostua raskaaksi. Tilanteen pitkittyessä työn haasteet ja aikataulut eivät tunnukaan innostavilta, vaan pikemminkin ahdistavilta.

Kuormituksen lisääntyessä paras ja nopein apu meille löytyy toisista ihmisistä, siis työyhteisöstä. Kurottautumalla kohti muita pääsemme sanoittamaan ongelmamme, jakamaan huolemme ja pyytämään ja saamaan apua. Paradoksaalisesti kuitenkin mitä kuormittuneempia olemme, sen vaikeampaa meille on avautua muille, sillä silloin kun olemme heikoimmillamme, mielemme yrittää erottaa meitä muista. Sanomme itsellemme olevamme huonompia kuin muut, häpeällisiä tai vääränlaisia. Ja juuri silloin, kun eniten tarvitsisimme yhteyttä muihin ihmisiin, kynnys kurottautua kohti muita kasvaa; joutuisimmehan silloin paljastamaan heikkoutemme ja riskeeraamaan sen, että tulemme torjutuiksi tai vähätellyiksi.

Kurottautuminen kohti muita on rohkein teko mielen hyvinvoinnin puolesta. Se on askel kohti yhteyttä, jaettua inhimillisyyttä ja niiden kautta aidon luottamuksen rakentamista työyhteisössä. Ja luottamus on tutkitusti toimivan työyhteisön supervoima.


Eeva Jaakonsalo on Andas Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. Hänellä on 20 vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista ja yritysvalmennuksesta. Hän valmentaa yritysten ylintä johtoa, esimiehiä ja asiantuntijoita ja on kysytty puhuja yrityksissä, asiakastilaisuuksissa ja seminaareissa. Hän on myös kokenut ja erittäin pidetty fasilitaattori.

Andas Oy on edelläkävijä Suomessa mielen johtamisen taitojen ja emotional intelligencen tuomisessa yritysmaailmaan ja niiden yhdistämisessä liiketoiminnan kehittämiseen. Andasin valmennusmetodit perustuvat modernille tietämykselle ihmisen aivojen kehittymisestä, ihmisen käyttäytymismalleista ja motivaation rakentumisesta. Onnistuneessa coachingissa, yhtä lailla kuin puheenvuoroissa, on osattava huomioida mielen, tunteiden ja kehon merkitys eli se, miten ajattelumme, tunteemme, ja keholliset kokemuksemme ohjaavat meitä. Oppiminen ja kehittyminen eivät ole vain tahdon asioita, ne ovat myös toimintaa.

Andasilla on toinen jalka tukevasti tutkimuksessa ja Andasin valmennukset ja niiden tulokset ovatkin monissa akateemisissa tutkimuksissa validoituja.


Verkkolehti Skillan yhteistyöartikkeleissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan/yhteistyökumppanin omia eivätkä välttämättä edusta Skilla ry:n kantaa.

Jaa artikkeli