Maria Talvela
Uutiset

Suunnittele haalarimerkki – Design our coverall patch

Opiskelija, osoita olevasi työelämän aallonharjalla! Nimenmuutoksen myötä Skilla ry avaa haalarimerkin suunnittelukilpailun.

Äänestä | Vote

Tutustu ehdotuksiin ja äänestä suosikkejasi 30.5. mennessä. Äänestäjien kesken arvotaan 5€ Wolt-lahjakortteja. Äänestykseen voivat osallistua Skilla ry:n jäsenet.

Äänestys | vote

See the designs and vote for your favourites by 30th May. There’s a voter raffle for €5 Wolt goft cards. The vote is open for Skilla ry members only.


Mitä? | What?

Suunnittele Skilla ry:n uusi haalarimerkki. Voit piirtää luonnoksesi millä välineellä haluat – graafikko jalostaa voittajaehdotuksen pohjalta lopullisen haalarimerkin. Voittaja palkitaan 50€ arvoisella Elämyslahjat-lahjakortilla.

Design Skilla ry’s new coverall patch. You may draw your entry by hand or on a mobile device – our graphic designer will develop the final design based on the winning draft. The winner receives a €50 Elämyslahjat gift card.

Mitä haemme? | What are we after?

Raikasta haalarimerkkiä, joka kuvastaa meitä: osaavaa ja tiivistä kollegayhteisöä työelämän aallonharjalla ja uuden työn eturintamassa.

A fresh coverall patch which depicts us: a skilled and tight network of colleagues on the cutting edge of working life and at the forefront of new work.

Kilpailu | Competition

Lähetä ehdotuksesi lomakkeella viimeistään 9.5.2021. Tämän jälkeen Skillan opiskelijajäsenet äänestävät voittajan; tarvittaessa yhdistyksen opiskelijaverkosto suorittaa esikarsinnan. Kilpailuun voivat osallistua Skilla ry:n jäsenet.

Send your entry using the form by 9th May 2021. Skilla’s student members will vote on the winner; entries will be shortlisted by our student network if necessary. Entry is only available to Skilla ry members.

Jaa artikkeli