Edunvalvonta

Edunvalvonta kuuluu ammattiliiton perustehtäviin. Skillan edunvalvonnan päätavoite on, että hallinnon ja toimistotyön asiatuntijat saavat ansaitsemansa arvostuksen työelämässä.

Varmistamme

Jäsentemme oikeudenmukaisen kohtelun työelämässä

Parannamme

Arjen ja työn tasapainoa

Seuraamme

Lainsäädännön kehitystä

Parannamme

Oikeudenmukaisia työehtoja ja toimeentuloa

Pyrimme

Saamaan jäseniämme kattavammin työehtosopimusten piiriin

Edistämme

Jäsentemme työmarkkina-asemaa osana akavalaista edunvalvontaa

Verkkolehti Skilla on tärkeä edunvalvontamme kanava.

Vaikutamme myös Akavan Erityisalojen kautta

Vaikutamme myös kattojärjestömme Akavan Erityisalojen kautta. Suurin osa jäsenistämme työskentelee yksityisellä sektorilla, ja olemme aktiivisesti mukana AE:n yksityissektorin neuvottelukunnassa. Tavoitteemme on saada jäseniämme kattavammin työehtosopimusten piiriin sekä edistää jäsentemme työmarkkina-asemaa osana akavalaista edunvalvontaa. Yksityissektorin neuvottelukunnan lisäksi Skillalla on edustus valtion neuvottelukunnassa. Lisäksi seuraamme kunnan neuvottelukunnan toimintaa.

Akavan Erityisalojen edunvalvonta

Akavan Erityisalat (AE) on vuonna 1972 perustettu 22 itsenäisen jäsenammattijärjestön muodostama akavalainen ammattiliitto. Liiton lähes 28 500 jäsentä, joukossaan 2000 Akavan Erityisaloihin kuuluvaa Skilla ry:n jäsentä, toimivat hallinnon, kulttuurin, hyvinvointipalveluiden ja liike-elämän erityisalueilla esimies- tai asiantuntijatehtävissä sekä toimihenkilöinä. Akavan Erityisalat on asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa asiantuntijapalveluita jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille. Liiton eri sopimusaloihin erikoistuneet lakimiehet antavat jäsenille yksilöllistä työsuhdeneuvontaa ja oikeusapua.

Akavan Erityisalat hoitaa Skillan jäsenten sopimus- ja neuvottelutoiminnan. Liitto vaikuttaa palkkaukseen, palvelussuhteen ehtoihin ja työelämän pelisääntöihin liittyviin sopimuksiin.

Akavan Erityisalat ajaa jäsentensä etuja työmarkkina- ja yhteiskuntapoliittisissa kysymyksissä. Akavan Erityisalat pyrkii vaikuttamaan liiton alaisten ammattiryhmien arvostukseen ja kehittämiseen sekä työelämän säännöksiin ja hyvinvointiin.

Akavan Erityisalat kuuluu keskusjärjestö Akavaan ja on edustettuna kaikissa keskusjärjestön ja sen neuvottelujärjestöjen toimielimissä.

Miten voisimme tehdä työelämästäsi parempaa?

Teemme työtä hyvän työelämän puolesta. Toteutamme säännöllisesti jäsentutkimuksia, joiden avulla tiedämme, mihin suunnata edunvalvontaa. Otamme mielellämme jatkuvasti vastaan jäsenistön ideoita ja ajatuksia – kerro meille, miten voisimme tehdä työelämästäsi parempaa tai tukea arjen ja työelämän yhteensovittamista!

Ota meihin yhteyttä

Haluatko vaikuttaa edunvalvontamme suunnitteluun?

Tule mukaan edunvalvontaverkostoomme