Jäsenyydestä kysyttyä

Jäsenyys

Tutustu myös Akavan Erityisalojen UKK:hon

Lue lisää >>

Tutkinnot

 • Kuka on Tradenomi, HSO?

  Tradenomi, HSO:t ovat laadukkaan ja korkeatasoisen koulutuksen saaneita hallinnon ja toimistotyön asiantuntijoita. He ovat työyhteisöjen arvostamia moniosaajia, joilla on aktiivinen ja itsenäinen ote omaan työhönsä. Heillä on monipuolinen kielitaito, erinomaiset viestintätaidot ja rautainen organisointikyky.

  Kun Helsingin Sihteeriopisto yhdistyi Helsingin liiketalouden ammattikorkeakouluun Heliaan vuonna 1992 ja sulautui sittemmin osaksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulua, työmarkkinoilla yleisesti tunnettu ja ammattitaidon takeena ollut nimike HSO-sihteeri jäi historiaan. Myöntämällä tradenomin tutkinnon suorittaneille jäsenilleen oikeuden käyttää nimeä Tradenomi, HSO Skilla ry muistuttaa, että heidän koulutuksensa antaa heille erinomaiset valmiudet toimia vaativissa johdon assistentin ja sihteerin tehtävissä sekä muissa hallinnon ja toimistotyön vankkaa osaamista vaativissa tehtävissä.

  Tradenomi, HSO…

  • On tradenomi, joka on valmistunut joko koulutusohjelmasta Johdon assistenttityö ja kielet (ASSI), Liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet (LIIDI), Multilingual Management Assistants (MUBBA) tai Business Service Solutions and Languages (SEBBA).
  • On Skilla ry:n jäsen ja osa ainutlaatuista kollegaverkostoa, joka jakaa taitojaan ja osaamistaan työelämän aallonharjalla.
  • Pystyy toteuttamaan ja kehittämään yhteisöviestintää.
  • Pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti vaativissa liike-elämän ja julkishallinnon ammattitilanteissa suomeksi ja vähintään kolmella muulla kielellä.
  • Osaa tuottaa korkeatasoisia liike- ja hallintoviestinnän asiakirjoja.
  • Pystyy hoitamaan kulttuurien väliseen viestintään liittyviä tehtäviä.
  • Pystyy käyttämään monipuolisesti hyväkseen tietotekniikkaa.
  • Pystyy hankkimaan, muokkaamaan ja jalostamaan tietoa.
  • Osaa käyttää hyväkseen laaja-alaista ymmärrystään liiketoiminnan eri osa-alueista ja globaalista verkostotaloudesta.
  • Kykenee toimimaan liikkeenjohdon työparina ja yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa.
  • On erikoistunut joko kokousten ja tapahtumien järjestämiseen, juridiikkaan, laskentatoimeen, henkilöstöhallintoon ja johtamiseen, yhteisöviestintään, yrittäjyyteen tai markkinointiin, myyntiin ja palveluun
  • Hallitsee projektityötaidot.

  Skilla ry:n jäsenet edustavat yli 300:aa eri tehtävänimikettä ja toimivat vankkaa osaamista vaativissa assistentti-, asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä.

  Haluatko palkata tradenomi, HSO:n? Ilmoita työpaikkapörssissämme.

  Lue lisää HSO-historiasta.

 • Miten vanha HSO-tutkinto vertautuu tradenomitutkintoon?

  HSO-sihteerin tutkintoa ei enää nykyisin ole erikseen tutkintojen viitekehyksessä, mutta tutkinto asemoituisi nykykatsannossa ns. korkea-asteen (taso 5) tutkinnoksi eli ammatillisen opistoasteen tutkinnoksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita korkeakoulututkintoa (kuten tradenomin tutkinto) vaan toisen asteen jälkeistä korkea-asteen koulutusta.

  HSO-sihteerit eivät ole oikeutettuja tradenomi-tutkintonimikkeen käyttöön, elleivät ole suorittaneet myöhemmin erillistä tradenomintutkintoa.

 • Mikä on suositeltava englanninkielinen termi HSO-sihteerille?

  HSO-sihteerikoulutus on ollut suomenkielistä, joten tutkinnon nimelle ei ole virallista englanninkielistä vastinetta. Suosittelemme kääntämään tutkinnon nimen muotoon Vocational Degree in Business Administration.