Elina Havu
Uutiset

Terveisiä syyskokouksesta 2023

Skilla ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 25.11.2023 Clarion Hotel Helsingissä sekä Teamsissa. Syyskokous valitsi puheenjohtajan sekä uusia jäseniä hallitukseen. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmat ja kuultiin katsaus Skillan ja Liiketalouden Liitto LTA:n fuusiosta. 

 

Puheenjohtajana jatkaa vielä kevätkokoukseen saakka Virpi Rouhiainen, hallitukseen mukaan uusia jäseniä

Kuvassa Joonas Heikkinen (vas), Ritva Kyynäräinen, Pirjo Kangasniemi, Virpi Rouhiainen, Sirpa Hutukka, Kristiina Halme ja Elina Husa (oik). Kuvasta puuttuvat etänä osallistuneet Heli Suomivuori ja Oona Mäkelä.

Puheenjohtajan paikka oli kokouksessa avoinna kaudelle 2024–2025, sillä nykyinen puheenjohtaja Virpi Rouhiainen ei hakenut jatkokautta. Ehdokkaita ei ollut kuitenkaan ilmoittautunut etukäteen, eikä myöskään kokouksessa ketään esitetty puheenjohtajaksi. Kokous päätti, että Virpi Rouhiainen jatkaa puheenjohtajana vielä Skillan kevätkokoukseen 2024 saakka, ja kevätkokous valitsee loppukaudeksi uuden puheenjohtajan.

Hallituskauttaan 2023–2024 jatkavan Anu Attwoodin rinnalle hallitukseen kaksivuotiskaudelle 2024–2025 valittiin äänestyksen jälkeen Joonas Heikkinen, Pirjo Kangasniemi, Heli Suomivuori, Elina Husa, Sirpa Hutukka, Ritva Kyynäräinen ja Heli Suomivuori.  Heikkinen, Kangasniemi ja Kyynäräinen ovat LTA-taustaisia, uusia skillalaisia.

Hallitukseen valittiin myös äänivaltainen opiskelijajäsen, jonka toimikausi on vuosi. Valituksi tuli Oona Mäkelä, joka opiskelee toista vuotta Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa Asiantuntijapalvelut ja kielet -suuntautumisessa ja on HSOY ry:n vuoden 2024 hallituksen jäsen. Oona haluaa tuoda Skillaa näkyviin opiskelijoille ja kertoa heille, miksi Skillan jäsenyys on hyödyllinen jo opintojen aikana.

Lämpimät onnittelut kaikille valituille! Suuri kiitos myös väistyvälle hallituksen jäsenelle Anne Mattilalle panostuksestasi hallituksen toimintaan.

Haluatko tutustua lisää syyskokouksen päätöksiin?

Löydät kaikki syyskokousmateriaalit, kuten ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmat täältä. Pöytäkirja lisätään materiaaleihin, kun pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet sen.

 

Yhdistyksen jäsenmaksuihin uutena alennettu maksu ei-järjestäytyneille eläkeläisille

Yhdistyksessä tehtiin kaksi vuotta sitten päätös siirtyä kiinteään jäsenmaksuun, joten vuosi 2024 on jo kolmas vuosi kiinteällä jäsenmaksulla. Akavan Erityisalat päätti 18.11. pidetyssä syysliittokokouksessaan pitää jäsenyhdistysten maksamat yhdistysjäsenmaksut samana, joten myös Skillan hallitus esitti yhdistyksen kokoukselle, että maksut yhdistyksen jäsenmaksut pysyisivät samana kolmatta vuotta peräkkäin.

Kokouksessa päätettiin uudesta maksuluokasta sekä alennettiin opiskelijoiden jäsenmaksua. Ammattiliittoon järjestäytymättömille, eli pelkästään Skillaan kuuluville eläkeläisjäsenille luotiin uusi luokka, ei-järjestäytyneiden eläkeläisten jäsenmaksu, joka on jatkossa 55 euroa vuodessa. Akavan Erityisaloihin ja työttömyyskassaan kuuluvien opiskelijajäsenten maksua alennettiin 90 euroon vuodessa.

 

Ei-järjestäytyneiden jäsenmaksut:

Ei-järjestäytynyt jäsen: 85 € / vuosi

Uusi: ei-järjestäytynyt eläkeläisjäsen: 55 € / vuosi

Akavan Erityisaloihin kuuluvien jäsenten jäsenmaksut:

Jäsenmaksu: 34 € / kk
Maksat jäsenmaksua silloin, kun olet palkkatyössä tai Erko-kassan/muun työttömyyskassan etuudella.

Osa-aikaisesti työskentelevän jäsenmaksu: 24 € / kk
Voit hakea alennettua jäsenmaksua, mikäli työskentelet osa-aikaisesti (60 % tai alle).

Minimijäsenmaksu: 10 € / kk
Maksat minimijäsenmaksua, jos et ole palkkatyössä tai Erko-kassan/muun työttömyyskassan etuudella (esimerkiksi perhevapaa, palkaton sairausloma tai Kelan työttömyys- tai omaishoidontuki).

Freelancer, ammatinharjoittaja tai yrittäjä: 18 € / kk
Yrittäjäjäsenten ja ammatinharjoittajien jäsenmaksu.

Opiskelijan jäsenmaksu – ei kassan jäsen: 10 € / vuosi
Opiskelijan perusjäsenmaksuun ovat oikeutettuja läsnäolevaksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat, jotka eivät kuulu Erko-kassaan/muuhun työttömyyskassaan.

Opiskelijan jäsenmaksu – kassan jäsen: 90 € / vuosi
Opiskelijan kassan sisältävään jäsenmaksuun ovat oikeutettuja läsnäolevaksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat, jotka kuuluvat Erko-kassaan/muuhun työttömyyskassaan.

Eläkeläisen jäsenmaksu: 10 € / kk
Akavan Erityisaloihin kuuluvan eläkeläisjäsenen maksu

Kannatusjäsenmaksu: 500 € / vuosi
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai jäsen, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Toimintasuunnitelman mukaisesti kannatusjäsenyydestä järjestetään kampanja ensi vuoden keväällä. Toimisto valmistelee kannatusjäsenien jäsenyyteen liittyvät edut alkuvuoden aikana.

 

Jaa artikkeli