Elina Havu
Tiedotteet

Epäasiallista kohtelua kokee yli puolet toimistotyön asiantuntijoista

Joka toinen toimisto- ja assistenttityön korkeakoulutetuista asiantuntijoista on kokenut epäasiallista kohtelua, ilmenee tuoreesta kyselystä. Häirintä on esimerkiksi tytöttelyä, vähättelyä tai suoranaista kiusaamista. – Yleinen mutta vaiettu epäkohta on nostettava yhteiskunnalliseen keskusteluun, sanoo alan ammattilaisia edustava Skilla ry.

 

Skilla ry nostaa hallinnon asiantuntijoiden ja assistenttien päivänä 27.4. esiin huolen hallinnon ja toimistotyön korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden kohtaamasta epäasiallisesta kohtelusta.

Järjestön viime vuoden lopussa toteuttamassa jäsentutkimuksessa 56 prosenttia vastanneista oli kohdannut epäasiallista kohtelua ja/tai arvostuksen puutetta työtehtävänsä vuoksi työuransa aikana. Vastanneista yhdeksän prosenttia oli kokenut epäasiallista kohtelua jopa erittäin paljon tai paljon. Vastaajat toimivat vankkaa asiantuntemusta vaativassa assistenttityössä sekä organisaatioiden asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä.

Skilla ry:n puheenjohtaja Virpi Rouhiainen kokee tulokset erittäin huolestuttaviksi.

– Järjestömme on tehnyt vuosikymmeniä töitä ammattikunnan arvostuksen eteen, mutta vanhat stereotypiat sihteereistä ja toimistotyöntekijöistä tuntuvat elävän vahvoina edelleen, Rouhiainen sanoo.

– On paradoksaalista, että kun hallinnon ja toimistotyön korkeasti koulutettu asiantuntija tekee työnsä hyvin, hänet on helppo jättää huomiotta. Kuitenkin tämän vaativan asiantuntijatyön tekijät ovat niitä hiljaisia, jotka pitävät osaltaan talouden ja yhteiskunnan rattaat pyörimässä. Hyvin tehty hallinnollinen työ mahdollistaa sen, että muut ammattiryhmät voivat keskittyä oman työnsä kannalta olennaisiin asioihin, Rouhiainen sanoo.

Tarvitaan toimistotyön #MeToo

Skilla ry:n toiminnanjohtaja Elina Havu katsoo, että toimistotyön naisvaltaisuus lisää arvostuksen puutetta ja altistaa häirinnälle. Skillan kyselyssä seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää oli kohdannut 14 prosenttia vastanneista. Tämä on enemmän kuin vastaavissa muita ammattiryhmiä koskevissa kyselyissä.

– Jäsenemme kokevat edelleen järkyttävän runsaasti sukupuoleen perustuvaa häirintää, esimerkiksi ns. tytöttelyä. Tähän on puututtava. Alan ammattilaiset eivät ole toimitusjohtajan polven lämmittelijöitä, vaan hallinnon rautaisia ammattilaisia, Havu sanoo.

– On iso pettymys, että vanhat ”sihteerikkömielikuvat” jylläävät edelleen. #Metoo-liike on käynyt läpi ammattialan toisensa jälkeen. On aika käynnistää assistenttityön #MeToo ja tuoda toimistojen vaiettu sukupuolisen häirinnän ongelma päivänvaloon, Skilla ry:n kattojärjestön Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki sanoo.

Puheenjohtaja Virpi Rouhiainen kutsuu jäsenistönsä työnantajat ja kollegat keskusteluun alan arvostuksesta ja osaamisesta.

– Asia tulee nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Olemme valmiina käyttämään ääntämme ja vaikutamme, jotta hallinnon ja toimistotyön asiantuntijat saavat ansaitsemansa arvostuksen työelämässä ja kollegoidensa silmissä, Rouhiainen lupaa.

Hallinto- ja toimistotyö on vaativaa asiantuntijatyötä

Elina Havu näkee epäasiallisen kohtelun taustalla olevan myös vanhentuneet mielikuvat korkeakoulutusta vaativan assistentti- ja toimistotyön työkuvasta.

– Työn kuvitellaan sisältävän pelkästään rutiininomaisia ja suorittavia työtehtäviä. Todellisuudessa assistenttien ja muiden toimistotyön ammattilaisten työnkuva on muuttunut yhä kompleksisempien asioiden työstämiseksi ja vahvaa asiantuntijuutta vaativaksi.

Skilla ry katsoo, että assistenttityötä tarvitaan myös tulevaisuudessa.

– Vaativa toimistotyö ei katoa, vaan se muuttuu. Tulevaisuuden ammatin avainsanoja ovat esimerkiksi sosiaaliset taidot, tunneäly, ilmapiirin rakentaminen ja verkostojen luonti – eli ajan antamista toiselle ihmiselle. Inhimillisyys onkin yksi ammattikuntamme avainsanoista, puheenjohtaja Rouhiainen korostaa.

Epäasiallista kohtelua monella tasolla

Skilla ry:n kyselyyn vastasi 354 jäsentä. Vastanneet kuvailevat epäasiallisen kohtelun olleen esimerkiksi työntekijän työpanoksen vähättelyä, osaamisen ja ammattitaidon arvostuksen puutetta, tiedon pimittämistä, työnkuvaan liittymättömien työtehtävien määräämistä ja suoranaista kiusaamista nimikkeeseen liittyen.

Jäsenet kokivat, että heitä kohdellaan näkymättöminä ja ”vain assistenttina”, joita ei tarvitse työpaikalla huomioida tai joiden mielipidettä ei kuulla ja jotka koetaan ylimääräiseksi kulueräksi.

Useilla oli kokemus, että joku muu kerää kiitoksen tehdystä työstä. Lisäksi vastanneet näkivät, etteivät he useinkaan ole samalla viivalla palkkakehityksessä muihin työnantajansa työntekijöihin verrattuna.

Skilla ry:n jäsentutkimuksen 2021 toteutti IROResearchOy.

 

Lisätietoja:

Virpi Rouhiainen, puheenjohtaja, Skilla ry, p. 050 328 4592, virpi.rouhiainen@skillary.fi
Elina Havu, toiminnanjohtaja, Skilla ry, p. 040 718 5845, elina.havu@skillary.fi
Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja, Akavan Erityisalat, p. 040 700 7800, salla.luomanmaki@akavanerityisalat.fi

 

Skilla ry (ent. Aito HSO ry) yhdistää hallinnon ja toimistotyön korkeasti koulutetut ammattilaiset yli ammatti- ja toimialarajojen. Jäsenemme toimivat vankkaa asiantuntemusta vaativissa assistenttityössä sekä organisaatioiden asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä.

Tarjoamme yhteistyössä ammattiliittomme Akavan Erityisalojen kanssa jäsenillemme muun muassa ansiosidonnaista työttömyysturvaa, ammatillista edunvalvontaa sekä lakimiespalveluja työpaikan ja yksityiselämän pulmatilanteisiin. Järjestämme myös runsaasti korkeatasoisia jäsentilaisuuksia ja koulutustapahtumia, jotka tukevat jäsenten verkostoitumista.

Hallinnon asiantuntijoiden ja assistenttien päivää vietetään tänä vuonna 27.4. Päivä tuo valokeilaan arvokkaan työn, jota hallinnon asiantuntijat, sihteerit ja assistentit päivittäin tekevät.

 

Jaa artikkeli