Turvallisen tilan periaatteet

Käytämme sekä Skillan että sen yhteistyökumppanien järjestämissä tilaisuuksissa aina turvallisen tilan periaatteita.

Me skillalaiset olemme yhdessä tapahtumissamme vastuussa siitä, että kaikilla meillä on hyvä ja turvallinen olo. Turvallisella tilalla tarkoitetaan ympäristöä, jossa jokainen meistä voi tuntea olonsa kunnioitetuksi ja arvostetuksi sekä vapaaksi ilmaisemaan itseään ilman pelkoa vähättelystä, syrjinnästä tai häirinnästä. Skillan tilaisuuksissa jokainen osallistuja voi kokea kuuluvansa yhteisöömme ja tulevansa kohdatuksi ammattilaisena ja alansa asiantuntijana. Panostamme erityisesti siihen, että Skillan tilaisuuteen ensimmäistä kertaa tuleva jäsen tuntee olonsa tervetulleeksi.

Noudattamalla näitä periaatteita ja ohjeita voimme yhdessä luoda ympäristön, joka edistää myönteistä vuorovaikutusta, henkilökohtaista ja ammatillista kasvua sekä yhteisömme menestystä ja hyvinvointia. Luomalla turvallisen tilan voimme rohkaista oppimista ja yhteistyötä sekä auttaa jokaista osallistujaa kasvamaan alan ammattilaisena ja asiantuntijana.

Pyrimme huomioimaan esteettömyyden kaikissa Skillan tilaisuuksissa. Mikäli tila ei ole esteetön, kerromme siitä tapahtumakuvauksen yhteydessä. Skillan oma toimisto ei valitettavasti ole täysin esteetön.

 

Skillan kymmenen turvallisen tilan periaatetta

1. Skillan tilaisuuksissa jokainen jäsen voi kokea kuuluvansa Skilla-yhteisöön. Voimme yhteisössämme tuntea olomme mukavaksi ja turvalliseksi sekä pystymme jakamaan ajatuksiamme, ideoitamme ja tunteitamme. Kehumme ja kannustamme toisiamme. Kohtaamme toisemme tasavertaisina asiantuntijoina ja ammattilaisina.

2. Luomme luottamuksen ilmapiirin yhdessä. Varmistamme, että kaikki tietävät toistensa nimet ja tuntevat olonsa tervetulleiksi. Otamme etenkin ensikertalaiset lämpimästä vastaan. Sitoudumme luottamuksen ilmapiirin luomiseen ja teemme sen yhdessä ymmärtäen ja kunnioittaen samalla erilaisia näkökulmia, kokemuksia ja taustoja. Kunnioitamme myös toisten yksityisyyttä ja käsittelemme arkoja aiheita kunnioittavasti.

3. Otamme vastuun omasta käyttäytymisestämme ja hyväksymme erilaisuuden. Jokainen osallistuja on vastuussa omasta käyttäytymisestään ja omasta panoksestaan yhteisön hyvinvointiin. Arvostamme monimuotoisuutta ja erilaisia näkemyksiä. Emme pidä omia näkemyksiämme ainoina oikeina ja tarkastelemme kriittisesti omaa ajatteluamme. Jokaisella meistä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi tapahtumissa ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä ja häirinnästä tai seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta. Jätämme myös poliittiset ristiriidat tilaisuuksiemme ulkopuolelle.

4. Tilaisuuksissa jaetut asiat pysyvät luottamuksellisina. Pidämme yhdessä huolen siitä, että kaikki keskustelussa jaetut asiat tulee pitää luottamuksellisina, ellei toisin sovita. Voimme näin luottamuksella jakaa tilaisuuksissa esimerkiksi kipeitäkin ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen liittyviä teemoja.

5. Kunnioitamme toisiamme. Kunnioitamme jokaisen jäsenemme mielipiteitä ja tunteita. Kuuntelemme aktiivisesti toisiamme tarkkaavaisesti ja keskeyttämättä. Mikäli olemme jostain asiasta eri mieltä, pidämme keskustelun hedelmällisenä vastaamalla rauhallisesti ja provosoitumatta. Kuuntelemme ja muutamme käytöstämme, jos joku ilmaisee, että käytöksemme tekee hänen olonsa epämukavaksi.

6. Annamme kaikille mahdollisuuden tulla kuulluksi. Varmistamme, että tilaisuuksissamme jokaisen jäsenemme ääni on tärkeä. Emme jyrää muiden mielipiteitä. Annamme jokaiselle vuorollaan puheenvuoron. Osallistamme erityisesti ensikertalaisia mukaan keskusteluun.

7. Emme tee oletuksia kenestäkään ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Tämä koskee esimerkiksi oletuksia esimerkiksi seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä. Pyrimme jokainen omalta osaltamme purkamaan stereotypioita. Huomioimme myös sen, että oma vakiintunut tapamme ajatella voi joskus loukata toista skillalaista.

8. Siedämme yhdessä epämukavuutta. Ymmärrämme, että jossain keskusteluissa voi tulla esiin epämukavia aiheita, mutta se on osa oppimisprosessiamme ja kehittymistämme ammattilaisina ja asiantuntijoina. Otamme ennakkoluuttomasti vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat.

9. Tiedämme, mitä seuraa, jos joku rikkoo turvallisen tilan sääntöjä. Puutumme, mikäli todistamme epämiellyttävää tai loukkaavaa käytöstä. Tuomme sääntöjen rikkomisen kohteliaasti ja asiallisesti esille, sillä keskustelun kautta jokaisella on mahdollisuus muuttaa toimintaansa. Jos joku antaa palautetta toiminnastamme, kuuntelemme palautteen antajaa. Pyydämme turvallisen tilan sääntöjen rikkomista anteeksi. Huom. Skillalla on erillinen sisäinen ohjeistus siitä, miten rikkomukset käsitellään. Tarvittaessa annetaan varoitus tai rajoitetaan tilaisuuksiin osallistumista. Häiritsevän käytöksen ollessa toistuvaa ja näkyvää Skillan edustajalla on oikeus pyytää turvallisuutta rikkovaa henkilöä poistumaan tilaisuudesta.

10. Pidämme yhdessä hauskaa ja nautimme yhteisestä ajasta!

 

Toimi näin, jos tulet häirityksi tai tunnet olosi turvattomaksi Skillan tilaisuudessa:

Yhdistyksen häirintäyhdyshenkilönä toimii toiminnanjohtaja, tasa-arvoasiantuntija Elina Havu. Voit olla missä tahansa häirintätilanteessa Elinaan suoraan yhteydessä (elina.havu@skillary.fi, p. 040 718 5845) tai täyttää Skillan palautelomakkeen. Palautelomakkeen voi täyttää myös nimettömänä.

Skillan tapahtumissa ja tilaisuuksissa voit myös kertoa huolesi kenelle tahansa Skillan edustajalle. Jokaisessa Skillan tilaisuudessa on nimetty edustaja, jonka kerromme sähköpostilla lähetettävässä vahvistuksessa.

Otamme mielellämme kaiken palautteen vastaan, sillä avoin keskustelu ja palaute ovat tärkeitä turvallisen tilan ylläpitämisessä ja kehittämisessä!

Skillan hallitus arvioi ja tarkistaa turvallisen tilan periaatteet vähintään kerran vuodessa hallinto-ohjesäännön avaamisen yhteydessä.

Nämä turvallisen tilan periaatteet on hyväksytty Skillan hallituksen kokouksessa 9.10.2023.