Elina Havu
Uutiset

Skilla on saanut WWF Green Office -sertifikaatin

Green Officen avulla Skilla pienentää hiilijalanjälkeään ja käyttää luonnonvaroja vastuullisesti.

Skilla aloitti Green Office -työn syksyllä 2021 yhdessä Akavan Erityisalojen ja usean sisaryhdistyksen kanssa. 21.9.2022 suoritetussa tarkastuksessa Skilla sai Green Office -sertifikaatin tunnustuksena ympäristötoimistaan. Sertifikaatti osoittaa, että yhdistyksen toiminta vastaa WWF:n asettamia kriteerejä ja että se on sitoutunut myös jatkossa ympäristötoimien parantamiseen. Sertifikaatti on osa Skillan vastuullisuustyötä.

Osana prosessia Skillassa tehtiin selvitys lähtötilanteesta ja listattiin ympäristötoimet, joissa olisi eniten korjattavaa. Tämän jälkeen rakennettiin saatujen tulosten pohjalta vuosittainen suunnitelma eli ympäristöohjelma. Tähän Green Office tarjosi selkeitä malleja, joiden pohjalta Skilla teki omat suunnitelmansa vuosille 2022–2023. Lisäksi luotiin mittarit, joiden avulla kehitetään toimintaa sekä seurataan tavoitteiden saavuttamista.

Skilla halusi tehdä ympäristöohjelmastaan mahdollisimman konkreettisen ja jäseniä hyödyttävän. Osana Green Officea Skilla esimerkiksi viestii ympäristöaiheisista teemoista ja järjestää alkuvuodesta 2023 jäsenistölle suunnatun teemakoulutuksen vastuullisista ja ympäristöystävällisistä hankinnoista. Jatkossa myös WWF:n erilaiset kampanjat, kuten Energiansäästöviikkoja Earth Hour tulevat näkymään Skillan viestinnässä.

– Meillä on WWF:n kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta ainutlaatuinen mahdollisuus kouluttaa ja tiedottaa jäseniämme ympäristöystävällisistä valinnoista. Lisäksi tavoitteenamme on lisätä sellaisten yhteistyökumppaneiden määrää, joilla Green Office on jo käytössä tai jotka huomioivat ympäristönäkökulmat toiminnassaan, kertoo Skillan toiminnanjohtaja Elina Havu.

Skilla haluaakin kannustaa jäsenistöään viemään tietoa Green Officesta niillä työpaikoilla, joilla se ei vielä ole käytössä ja kannustaa myös yhteistyökumppaneitaan lähtemään mukaan ohjelmaan. Elina Havu kehuukin Green Officen olleen helposti jalkautettavissa yhdistyksen toimintaan.

– Green Officen järjestelmä on erittäin selkeä ja tarjoaa paljon valmista, organisaatiossa hyödynnettävää materiaalia. Ympäristöohjelma oli helppo valmistella itsearvioinnin jälkeen, koska järjestelmä näytti olemassa olevat puutteet selkeästi.

Skillan ympäristöohjelman tavoitteista löydät lisää täältä.

Mikä on WWF Green Office?

WWF Green Office on työkalu systemaattiseen ja tuloksekkaaseen ympäristöjohtamiseen. Lue lisää WWF:n sivuilta nuolta klikkaamalla!

Jaa artikkeli