Elina Havu
Uutiset

Terveisiä kevätkokouksesta 2022: Toimiston myyntiä lähdetään selvittämään

Skilla ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin viime torstaina 28.4.2022 hybridikokouksena Sokos Hotel Presidentissä ja Zoomissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten hyväksyttiin viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vuoden 2021 hallitukselle vastuuvapaus. Lisäksi kokous keskusteli yhdistyksen omistaman toimiston mahdollisesta myynnistä ja päätti valtuuttaa toimiston ja hallituksen tekemään asiasta selvitys.


Kokouksen aluksi yhdistyksen tuore puheenjohtaja Virpi Rouhiainen puhui kokoukselle nostaen esiin edellisenä päivänä eli 27.4. vietetyn hallinnon asiantuntijoiden ja assistenttien päivän sekä Skillan ja Akavan Erityisalojen sen päiväisen tiedotteen. Rouhiainen korosti, että kyseistä päivää on vietetty jo 70 vuoden ajan vuoden ajan tarkoituksena tuoda esiin alan ammattilaisten merkityksellistä työtä ja osaamista.

– Eilen otimme askeleen kohti avoimempaa keskustelua alamme arvostuksesta, kun Skilla yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa nosti esiin viime syksyn jäsen- ja palkkatutkimuksen huolestuttavan tuloksen. Joka toinen meidän jäsenistämme on kohdannut työuransa aikana arvostuksen puutetta tai epäasiallista kohtelua työtehtävänsä vuoksi, Rouhiainen sanoi vakavana.

Rouhiainen piti valitettavana sitä, että alan asiantuntijoita edelleen väheksytään ja työtä pidetään itsestäänselvyytenä. Kyselyn tuloksista selvisi, että moni kohtaa vielä tänäkin päivän tytöttelyä ja tulee kohdelluksi ”vain assistenttina” tasa-arvoisen kollegan sijaan. Tutkimuksen mukaan epäasiallista kohtelua tulee erityisestä kollegoilta ja lähiesihenkilöiltä.

– Olemme usein niitä hiljaisia puurtajia, joiden tehtävien tärkeys huomataan vasta sitten, kun asiat eivät hoidukaan yhtä sujuvasti kuin ennen. On tärkeää, että sinä ja kanssakollegasi arvostatte työtänne ja sitä, mitä teette. Joka päivä työ ei välttämättä tunnu merkitykselliseltä, mutta suuremmassa kuvassa on tärkeää, että osaamistasi arvostetaan ja tulet kohdelluksi oikeudenmukaisesti, Rouhiainen sanoi osoittaen sanansa jokaiselle yhdistyksen jäsenelle.

Rouhiainen kannusti puheensa lopuksi kaikkia jäseniä olemaan ylpeitä omasta osaamisestaan ja olemaan ylpeästi assistentti ja hallintoalan korkeasti koulutettu asiantuntija, eikä olemaan missään nimessä vaatimaton tekemästään työstään.

– Meillä Suomessa vaatimattomuutta katsotaan hyveenä ja vähäistäkin itsensä esille tuomista tai kehumista on pidetty syntinä. Mielestäni on tärkeää pitää ääntä meidän osaamisestamme ja merkityksestä organisaatioissa. Omaa esihenkilöä lainatakseni: Kukapa kissan häntää nostaisi, ellei kissa itse. Eli älä pidä kynttilää vakan alla vaan rohkeasti nosta esiin sinun osaamisesi ja näytä, miksi sinun työtäsi tulee arvostaa.

– Toistan itseäni viimeisimmästä miniseminaarista, mutta tähänkin hetkeen siellä sanomani asia sopii hyvin: ole ylpeä työstäsi ja pidä kiinni oikeuksistasi. Tätä työtä alan arvostuksen eteen ei tehdä yksin vaan yhdessä, Rouhiainen päätti puheensa.

Lue lisää aiheesta Virpin kirjoittamasta verkkolehden artikkelista: Hallinnon ja toimistotyön asiantuntijat ansaitsevat arvostusta

Toimisto ja hallitus aloittavat toimiston myynnin selvittämisen

Kokous keskusteli pitkään yhdistyksen omistaman, osoitteessa Eerikinkatu 20 C 37 sijaitsevan 71 neliöisen toimitilan mahdollisesta myynnistä. Keskustelun päätteeksi kokous valtuutti toimiston ja hallituksen aloittamaan toimiston myynnin selvittämisen.

Ajatus toimiston myynnistä heräsi hallituksen ja toimiston kesken, sillä tila on tällä hetkellä erittäin vähäisellä käytöllä. Yhdistyksen toimihenkilöt tekevät edelleen enemmän etätöitä kuin ovat toimistolla. Lisäksi toimistolla pidetään harvoin kokouksia, koulutuksia ja muita kohtaamisia niiden siirryttyä verkkoon. Siten hallitus piti tärkeänä nostaa asian keskusteluun ja miettiä yhdessä jäsenistön kanssa, miten yhdistyksen omaisuus saataisiin toimimaan niin, että se hyödyttäisi mahdollisimman hyvin jäsenistöä. Hallitus piti valitettavana myös sitä, että muuten velattoman yhdistyksen taloutta rasittaa kohtuullisen suuri hankeosuusmaksu taloyhtiön remontista.

Selvityksessä tullaan arvioimaan esimerkiksi eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna, miten mahdollisen myynnin jälkeisen toimitilan tarve olisi mahdollista ratkaista ja sitä, miten mahdollinen myyntituotto voitaisiin järkevällä tavalla sijoittaa. Lisäksi tilasta pyydetään kiinteistönvälittäjiltä arvioita mahdollisesta myyntihinnasta.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Havu piti päätöstä oikeana ja kiitti paikalla olleita jäseniä hyvästä keskustelusta ja mielenkiintoisista ehdotuksista, jotka tullaan kaikki huomioimaan selvityksen teossa.

– Selvitystyö tullaan aloittamaan heti ja kaikki mahdolliset tilan käyttövaihtoehdot tullaan miettimään läpi, eli selvityksessä ei tulla pohtimaan pelkkää myyntiä vaan myös sitä, miten tilaa voisi sen jäädessä edelleen yhdistyksen omistukseen hyödyntää jäsenistön keskuudessa.

– Näin yhdistyksen taloutta hoitavana näen, että kyseinen päätös oli ainoa oikea. Näin pääsemme yhdessä keskustelemaan siitä, mikä on järkevin tapa hoitaa yhdistyksen omaisuutta. Kaikki ratkaisut ovat siten edelleen avoimena. Jäsenistön käsissä on nyt siten iso ratkaisu, Havu korosti.

Selvityksen tulokset julkaistaan 26.11.2022 järjestettävässä syyskokouksessa. Samassa yhteydessä päätetään, miten toimitilan kanssa toimitaan, eli myydäänkö se vai jääkö tila vielä yhdistyksen käyttöön. Päätös on siten jäsenistön käsissä ja kutsumme teidät kaikki keskusteluun mukaan!

Haluatko tutustua lisää kevätkokouksen päätöksiin?

Löydät kaikki kevätkokousmateriaalit, kuten viime vuoden toimintasuunnitelman ja yhdistyksen talouteen liittyvät asiakirjat täältä. Pöytäkirja lisätään materiaaleihin, kun pöytäkirjantarkastajat ovat tarkastaneet sen ja pöytäkirja on allekirjoitettu.

Jaa artikkeli