Jäsentutkimus

Nostoja Skillan jäsentutkimuksen 2021 tuloksista

Skillan jäsentutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin vuoden 2021 loppupuolella ja tulokset julkaistiin keväällä 2022.

Tutkimuksen toteutti IROResearch Oy, joka lähetti kyselyn kaikille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli jäsenrekisterissä. Tutkimukseen vastasi yhteensä 354 jäsentä. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali kokonaisaineistolle on suurimmillaan n. + 5,2 %-yksikköä.

Tutkimuksen taustatietoja löydät täältä.

Huom. Skilla on jäsenistöltään naisvaltainen yhdistys, joten tuloksista ei olisi saanut tilastollisesti merkittäviä tuloksia eri sukupuolten mukaan lajiteltuna.

Palkkaosio

Yhteenvetoa tuloksista – Palkka, palkanmuutos ja luontoisedut
 • Jäsenkunnan kokonaisansio (vastanneista kokoaikaiset ja vakituiset) oli syyskuussa 2021 3748 € / kk, mediaanin ollessa 3620 €/kk.
 • Sektorin mukaan kokonaisansiot 1) yksityinen 3977 €/kk (mediaani 3862 €/kk), 2) kunta/kuntayhtymä 3133 €/kk (mediaani 3163 €/kk) ja 3) valtio 3420 €/kk (mediaani 3220 €/kk).
 • 16 %:lla palkka tai osa siitä määräytyy tuloksen perusteella.
 • Kuukausipalkka oli noussut vuoden aikana 58 %:lla, laskenut 5 %:lla ja pysynyt ennallaan 31 %:lla.
 • Palkan muutoksen syyt: yleiskorotus 65 %, oma neuvottelu 19 % sekä työpaikan vaihto 12 %.

Työaika

Yhteenvetoa tuloksista
 • Sovittu säännöllinen työaika (esim. 37,5 h/vko) 94 %:lla vastanneista.
 • Keskimääräinen sovittu työaika 36,7 h/vko.
 • Todellinen keskimääräinen työaika 38,2 h/vko.
 • Ylitöitä tekee 67 % jäsenistä. Heistä puolet ilmoittaa ylitöiden määrän sopivaksi, kun taas 14 % pitää niiden määrää liian suurena.
 • Ylityö korvataan yksinkertaisena tuntipalkkana/vapaana 61 %:lla vastanneista.
 • Korvaamistapaan ollaan kohtuullisen tyytyväisiä vastausten keskiarvon ollessa 3,64 (asteikolla 1-5).
 • 94 %:lla on liukuva työaika ja etätyömahdollisuus puolestaan 93 %:lla.
 • Ne joilla mahdollisuus tehdä etätöitä, 29 % tekee 5 pvä/vko, 34 % 3-4 pvä/vko ja 25 % 1-2 pvä/vko. 5 % ei tee lainkaan töitä etänä, vaikka mahdollisuus siihen olisi.
 • Työsopimuksessa sovittu säännöllinen työaika vs. todellinen työaika

  Onko sinulla päätoimen työsopimuksessa tai muuten sovittu säännöllinen työaika (esim. 37,5h/vko)?

  Mikä on työsopimuksessasi tai muuten sovittu säännöllinen työaika päätoimessasi?

  Mikä on ollut keskimääräinen todellinen viikoittainen työaikasi päätoimessasi vuonna 2021?

 • Liukuva työaika ja etätyöt

  Onko työpaikallasi mahdollisuus liukuvaan työaikaan?

  Onko sinulla mahdollisuus tehdä etätöitä?

  Kuinka monena päivänä teet keskimäärin nyt etätöitä?”

Jäsenosio

Yhteenvetoa jäsenosiosta
 • 14 % on kohdannut nykyisessä tehtävässä seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää.
 • Jäsenistöstä 56 % on kohdannut epäasiallista kohtelua ja/tai arvostuksen puutetta työtehtävänsä vuoksi työuransa aikana.
 • 13 % on edes jonkin verran kiinnostunut toimimaan kevytyrittäjänä tai freelancerinä.
 • 8 % on harkinnut nykyiseen työhön liittyvän yrityksen perustamista.
 • Seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä

  Nykyisessä työtehtävässä kohdattu seksuaalinen ta sukupuolinen häirintä.

 • Epäasiallinen kohtelu tai arvostuksen puute työtehtävän vuoksi

   

  Näin kysyimme: ”Ammattialamme arvostuksen eteen on tehty paljon työtä koko yhdistyksen historian ajan. Oletko sinä kohdannut epäasiallista kohtelua ja/tai arvostuksen puutetta työtehtäväsi vuoksi? Epäasiallisella kohtelulla tarkoitamme tässä ammattiin ja asemaan liittyvää häirintää, kiusaamista ja muuta epäasiallista käytöstä koko urasi aikana.”

 • Freelancertyöhön, kevytyrittäjyyteen ja perinteiseen yrittäjyyteen liittyvät väittämät

  Näin kysyimme: ”Freelancertyö, kevytyrittäjyys sekä perinteisempi yrittäjyys ovat nousseet nyt työelämän trendeiksi, ja myös ammattikuntamme edustajia on siirtynyt toimimaan esimerkiksi kevytyrittäjinä ja myymään ammattitaitoaan tätä kautta. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?”

  Oikealla näkyvät luvut ovat vastausten keskiarvoja (asteikolla 1-5).