Skillan stipendi

Skilla ry jakaa stipendin 1–2:lle valmistuvalle opiskelijajäsenelle keväisin ja jouluisin.

Myönnettävien stipendien yhteissumma on korkeintaan 500€ lukukaudessa ja korkeintaan 300€ henkilöä kohden. Stipendiä voi hakea itselleen tai toisen puolesta.

Skilla ry edellyttää, että stipendin vastaanottaja…

  • On Skilla ry:n jäsen stipendin myöntämishetkellä, sekä
  • Tuntee Skilla ry:n ja suhtautuu ammattijärjestön toimintaan positiivisesti, sekä
  • On tehnyt opinnoissaan jotakin yhdistyksen kannalta hyödyllistä (esimerkiksi soveltuvan opinnäytetyön), ja/tai
  • On osoittanut aktiivisuutta opiskelijayhteisössä sekä sosiaalista ja positiivista asennetta.

Kevään 2022 stipendin hakuaika on päättynyt. Hallitus myöntää stipendit viikolla 23, jonka jälkeen olemme yhteydessä valittuihin ja muihin hakijoihin henkilökohtaisesti.

Syksyn 2022 stipendin hakuaika on 9.11.–6.12. Hallitus myöntää stipendit viikolla 50, jonka jälkeen olemme yhteydessä valittuihin ja muihin hakijoihin henkilökohtaisesti.

Stipendiä voi hakea valmistumisen yhteydessä tai viimeistään 6 kuukautta valmistumisen jälkeen; keväällä valmistuva voi hakea stipendiä vielä jouluna ja toisin päin.

Stipendin saajan / saajat valitsee Skilla ry:n hallitus hakemusten perusteella. Jos soveltuvia hakijoita ei ole, Skilla ry voi jättää stipendin myöntämättä.

Joulun 2021 stipendi on jaettu

Lue lisää