Skillan stipendi

Skilla ry jakaa stipendin 1–2:lle valmistuvalle opiskelijajäsenelle keväisin ja jouluisin.

Myönnettävien stipendien yhteissumma on korkeintaan 500€ lukukaudessa ja korkeintaan 300€ henkilöä kohden. Stipendiä voi hakea itselleen tai toisen puolesta.

Skilla ry edellyttää, että stipendin vastaanottaja…

  • On Skilla ry:n jäsen stipendin myöntämishetkellä, sekä
  • Tuntee Skilla ry:n ja suhtautuu ammattijärjestön toimintaan positiivisesti, sekä
  • On tehnyt opinnoissaan jotakin yhdistyksen kannalta hyödyllistä (esimerkiksi soveltuvan opinnäytetyön), ja/tai
  • On osoittanut aktiivisuutta opiskelijayhteisössä sekä sosiaalista ja positiivista asennetta.

Syksyn 2023 Skilla-stipendin hakuaika on 1.11.–3.12.2023. Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa hakuajan sisällä Skillan toimistolle osoitteeseen toimisto@skillary.fi.

Stipendiä voi hakea valmistumisen yhteydessä tai viimeistään 6 kuukautta valmistumisen jälkeen; keväällä valmistuva voi hakea stipendiä vielä jouluna ja toisin päin.

Stipendin saajan / saajat valitsee Skilla ry:n hallitus hakemusten perusteella. Jos soveltuvia hakijoita ei ole, Skilla ry voi jättää stipendin myöntämättä.